Lena Čolak ima 23 godine i dolazi iz Bora. Završila je Učiteljski fakultet, a bavi se pjevanjem i nastupa na privatnim proslavama.

Lena je privlačila poglede na snimanje emisije Grand specijal.