Ministarstvo zdravstva poručilo je u u utorak, nakon upozorenja veledrogerija o novom povećanju duga bolnica, da je iznos obveza na kraju svibnja bio približno isti kao i u isto vrijeme lani, da je prošli tjedan bolnicama isplaćeno 7,5 milijuna eura za podmirenje obveza s očekuje i dodatna isplata.

“I u 2024. godini Ministarstvo zdravstva zajedno sa HZZO-om i Ministarstvom financija poduzima sve potrebno u svrhu rješavanja navedene problematike”, stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva.

Prošli tjedan bolničkim zdravstvenim ustanovama isplaćeno je 7,5 milijuna eura za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, a tijekom narednog razdoblja očekuje se, navode, isplata dodatnih sredstava za navedenu namjenu. Ističu i kako je iznos obveza na kraju svibnja približno isti kao i u isto vrijeme prošle godine.

HUP–Koordinacija veledrogerija upozorila je u utorak na “povijesno” najveći dug bolnica za lijekove i medicinski potrošni materijal prema veledrogerijama, od 600 milijuna eura, te pozvala nadležne institucije na hitnu intervenciju kako bi se osigurala stabilnost opskrbe te zaštitila radna mjesta. Upozorili su da je u samo posljednjih pet mjeseci, dug porastao za 200 milijuna eura, “što ozbiljno ugrožava ekonomsku održivost poslovanja veledrogerija”.

Iz Ministarstva naglašavaju da se iznos ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. svibnja nalazi na približno istoj razini kao i prethodne 2023. što ne odgovara opisu “povijesnog duga”.

Ističu da zajedno sa HZZO-om i Ministarstvom financija, a sukladno ranije postignutom dogovoru s veledrogerijama, već dugi niz godina održavaju partnerski odnos u svrhu očuvanja održivosti zdravstvenog sustava, da se dospjele obveze prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala smanje na prihvatljive rokove dospijeća. Za ljekarne je to 120 dana, a za bolničke zdravstvene ustanove 180 dana.

Ministarstvo navodi da su 31. prosinca 2023. dospjele obveze svih ljekarna bile smanjene na ispod 120 dana, što je u istim rokovima dospijeća zadržano do danas. Što se tiče bolničkih zdravstvenih ustanova, dospjele obveze su na dan 31. prosinca 2023. svedene u prosjeku na manje od 180 dana.