Jučer je u Samoboru obilježena 60. obljetnica mature učenika Prve učiteljske škole u Zagrebu, školske godine 1962./63. razrednika prof. Romana Milštajana.

“To je bio moj razred. Osjećao sam se kao srednjoškolac – maturant. Okupilo nas se 9 od 14 živih. Nažalost 16 mojih srednjoškolskih kolega više nije s nama”, rekao je Dragan Vicković.

“Obilježiti 60. obljetnicu mature je privilegij koji nisu mnogi doživjeli”,  zaključak je generacije koja je bila kultni 5. a razred kojega su zvali “Milštajnovi dječaci“. Iduća prozivka je za 5 godina. Svi su obećali doći.

matura3 matura2