Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima u utorak su organizirali predavanje “Mirisna vrtna čarolija”, a koje je održala dr. sc. Renata Erhatić, gdje je okupljenima elaborirala o ljekovitom i aromatičnom bilju.

Uz predavanje prisutni su mogli uživati i u scenskom nastupu profesorice Martine Valec-Rebić i Danijele Zagorec, dok su “Odlazak” izveli Gabrijel Božić i Dunja Rebić.

Dr. sc. Renata Erhatić diplomirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu stekla stupanj magistra znanosti obranom magistarskog rada „Prinos i sadržaj biogenih elemenata ploda rajčice kao rezultat koncentracije NaCl-a u hranjivoj otopini“. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj supstrata i gnojidbe na rast, razvoj i kemijski sastav mirisave ljubičice (Viola odorata L.)“ obranila je 2012.

Na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima radi od  2003., najprije kao stručni suradnik, potom kao predavač i viši predavač, a od 2018. kao profesor visoke škole. Također je izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz područja biotehničkih znanosti. Na Preddiplomskom stručnom studiju Poljoprivreda predaje predmete Ljekovito i aromatično bilje, Bobičasto voće, Žitarice i Zrnate mahunarke, a na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poljoprivreda nositeljica je predmeta Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u ekološkoj i održivoj proizvodnji.

Od prvih dana zaposlenja na Visokom gospodarskom učilištu uključena je u stručni i znanstveno-istraživački rad. Objavila je elektronički nastavni materijal „Egzotične ljekovite biljne vrste“ te je sudjelovala u izradi priručnika „Korištenje kompostiranog biorazgradivog komunalnog otpada u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji”. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama te je objavila 50 znanstvenih i stručnih radova. Radila je na dva VIP projekta MPŠVG: „Unapređenje proizvodnje povrća korištenjem kalemljenih presadnica“ i „Korištenje kompostiranog biorazgradivog komunalnog otpada u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji“ te dva znanstvena projekta: TEUCLIC „Taxonomy, Ecology and Utilization of Carob Tree (Cerotonia siliqua L.) and Bay Laurel (Laurus nobilis L.)“ i  „Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu–AGRO-DROUGHT-ADAPT“.

U sklopu navedenih projekata objavljeno je nekoliko znanstvenih, stručnih, završnih i diplomskih radova koji su predstavljeni na međunarodnim konferencijama. U sklopu Erasmus programa mobilnosti osposobljavala se na nekoliko visokoškolskih ustanova u inozemstvu: Fakultet za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Slovenija, Instituto Politehnico de Castelo Branco i University of the Azores,  Portugal, Mendel University in Brno, Republika Češka, Agricultural University Plovdiv, Bugarska i Canakkale 18 Mart Üniversitesi, Turska.

IMG_1233 IMG_1234 IMG_1236 IMG_1239 IMG_1240 IMG_1241 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1251 IMG_1254 IMG_1260 IMG_1268 IMG_1272