Zadnji je petak u rujnu oživio križevačku špicu. Danas je na Strossu Crveni križ organizirao i mjerenje tlaka i ostalih parametara, sve u povodu Dana srca.

Pogledajte što smo zabilježili u centru grada.

krajrujna-01 krajrujna-02 krajrujna-03 krajrujna-04 krajrujna-05 krajrujna-06 krajrujna-07 krajrujna-08 krajrujna-09 krajrujna-10 krajrujna-11 krajrujna-12 krajrujna-13 krajrujna-14 krajrujna-15 krajrujna-16 krajrujna-17 krajrujna-18 krajrujna-19 krajrujna-20 krajrujna-21 krajrujna-22 krajrujna-23 krajrujna-24 krajrujna-25 krajrujna-26 krajrujna-27 krajrujna-28 krajrujna-29 krajrujna-30 krajrujna-31 krajrujna-32 krajrujna-33 krajrujna-34 krajrujna-35 krajrujna-36 krajrujna-37 krajrujna-38 krajrujna-39 krajrujna-40 krajrujna-42 krajrujna-43 krajrujna-44 krajrujna-45 krajrujna-46 krajrujna-47 krajrujna-48 krajrujna-49 krajrujna-50 krajrujna-51 krajrujna-52 krajrujna-53