Kaže Vakula, ove su godine ‘ledeni sveci’ otkazani! Od jutra rano ljetne temperature i šarena križevačka špica.

I mi smo bili tamo, a među inim susreli smo i osobno Magdu Logomer, križevačku ‘vješticu’ koja je grupi učenika odavala okultne tajne drevnih Križevaca…

cetvrtak-fotkalo-01 cetvrtak-fotkalo-02 cetvrtak-fotkalo-03 cetvrtak-fotkalo-04 cetvrtak-fotkalo-05 cetvrtak-fotkalo-06 cetvrtak-fotkalo-07 cetvrtak-fotkalo-08 cetvrtak-fotkalo-09 cetvrtak-fotkalo-10 cetvrtak-fotkalo-11 cetvrtak-fotkalo-12 cetvrtak-fotkalo-13 cetvrtak-fotkalo-14 cetvrtak-fotkalo-15 cetvrtak-fotkalo-16 cetvrtak-fotkalo-17 cetvrtak-fotkalo-18 cetvrtak-fotkalo-19 cetvrtak-fotkalo-20 cetvrtak-fotkalo-21 cetvrtak-fotkalo-22 cetvrtak-fotkalo-23 cetvrtak-fotkalo-24 cetvrtak-fotkalo-25 cetvrtak-fotkalo-26 cetvrtak-fotkalo-27 cetvrtak-fotkalo-28 cetvrtak-fotkalo-29 cetvrtak-fotkalo-30 cetvrtak-fotkalo-31 cetvrtak-fotkalo-32 cetvrtak-fotkalo-33 cetvrtak-fotkalo-34 cetvrtak-fotkalo-35 cetvrtak-fotkalo-36 cetvrtak-fotkalo-37 cetvrtak-fotkalo-38 cetvrtak-fotkalo-39 cetvrtak-fotkalo-40 cetvrtak-fotkalo-41 cetvrtak-fotkalo-42 cetvrtak-fotkalo-43 cetvrtak-fotkalo-44 cetvrtak-fotkalo-45