Ljeto je počelo u gradu pod Kalnikom. Unatoč visokim temperaturama križevačka špica je puna ljudi.

Pogledajte atmosferu iz centra grada.

Dsc 1078 Dsc 1080 Dsc 1083 Dsc 1084 Dsc 1085 Dsc 1090 Dsc 1094 Dsc 1098 Dsc 1101 Dsc 1103 Dsc 1105 Dsc 1106 Dsc 1110 Dsc 1113 Dsc 1115 Dsc 1118 Dsc 1119 Dsc 1120 Dsc 1122 Dsc 1125 Dsc 1127 Dsc 1129 Dsc 1131 Dsc 1133 Dsc 1134 Dsc 1136 Dsc 1137 Dsc 1138 Dsc 1139 Dsc 1140 Dsc 1141 Dsc 1142 Dsc 1143 Dsc 1145 Dsc 1146 Dsc 1147 Dsc 1148 Dsc 1149 Dsc 1150 Dsc 1153 Dsc 1154 Dsc 1156 Dsc 1157 Dsc 1158 Dsc 1161 Dsc 1162 Dsc 1163