Ne samo početak lipnja, kažu klimatološkog proljeća, nego i pravi ljetni dan. U gradu gužva za sve što će se u Križevcima događati tijekom vikenda, ali i nesmanjena uobičajena petkovska gužva.

Zabilježili smo malo ugođaja.

petak-street-lipanj-01 petak-street-lipanj-02 petak-street-lipanj-03 petak-street-lipanj-04 petak-street-lipanj-05 petak-street-lipanj-06 petak-street-lipanj-07 petak-street-lipanj-08 petak-street-lipanj-09 petak-street-lipanj-10 petak-street-lipanj-11 petak-street-lipanj-12 petak-street-lipanj-13 petak-street-lipanj-14 petak-street-lipanj-15 petak-street-lipanj-16 petak-street-lipanj-17 petak-street-lipanj-18 petak-street-lipanj-19 petak-street-lipanj-20 petak-street-lipanj-21 petak-street-lipanj-22 petak-street-lipanj-23 petak-street-lipanj-24 petak-street-lipanj-25 petak-street-lipanj-26 petak-street-lipanj-27 petak-street-lipanj-28 petak-street-lipanj-29 petak-street-lipanj-30 petak-street-lipanj-31 petak-street-lipanj-32 petak-street-lipanj-33 petak-street-lipanj-34 petak-street-lipanj-35 petak-street-lipanj-36 petak-street-lipanj-37 petak-street-lipanj-38 petak-street-lipanj-39 petak-street-lipanj-40 petak-street-lipanj-41 petak-street-lipanj-42 petak-street-lipanj-43 petak-street-lipanj-44 petak-street-lipanj-45 petak-street-lipanj-46 petak-street-lipanj-47 petak-street-lipanj-48 petak-street-lipanj-49 petak-street-lipanj-50 petak-street-lipanj-51