Sunce je još uvijek nisko, a tako i temperature. Ipak, grad pod Kalnikom petkom tradicionalno živne, sve su šarenije boje i sve češći osmjesi.

Slutimo proljeće…

street-01-2022-01 street-01-2022-02 street-01-2022-03 street-01-2022-04 street-01-2022-05 street-01-2022-06 street-01-2022-07 street-01-2022-08 street-01-2022-09 street-01-2022-10 street-01-2022-11 street-01-2022-12 street-01-2022-13 street-01-2022-14 street-01-2022-15 street-01-2022-16 street-01-2022-17 street-01-2022-18 street-01-2022-19 street-01-2022-20 street-01-2022-21 street-01-2022-22 street-01-2022-23 street-01-2022-24 street-01-2022-25 street-01-2022-26 street-01-2022-27 street-01-2022-28 street-01-2022-29 street-01-2022-30 street-01-2022-31 street-01-2022-32