Dan hrvatske fotografije, 6. travnja, obilježili smo radno, bilježeći ugođaj i ritam ulice u Križevcima, konačno zaista toplog dopodneva.

Prenosimo dio ugođaja.

street-proljece-01 street-proljece-02 street-proljece-03 street-proljece-04 street-proljece-05 street-proljece-06 street-proljece-07 street-proljece-08 street-proljece-09 street-proljece-10 street-proljece-11 street-proljece-12 street-proljece-13 street-proljece-14 street-proljece-15 street-proljece-16 street-proljece-17 street-proljece-18 street-proljece-19 street-proljece-20 street-proljece-21 street-proljece-22 street-proljece-23 street-proljece-24 street-proljece-25 street-proljece-27 street-proljece-28 street-proljece-29 street-proljece-30 street-proljece-31 street-proljece-32 street-proljece-33 street-proljece-34 street-proljece-35 street-proljece-36 street-proljece-37 street-proljece-38 street-proljece-39 street-proljece-40 street-proljece-41 street-proljece-42 street-proljece-43 street-proljece-44 street-proljece-45 street-proljece-46 street-proljece-47 street-proljece-48 street-proljece-49 street-proljece-50 street-proljece-51