Kažu da je legenda o nesretnom danu ‘petku trinaestom’ nastala početkom 14. stoljeća, kada je baš jednog petka trinaestog francuski kralj organizirao udar na vitezove templare.

Ima i nekih drugih teorija, no u moderno vrijeme, dok je broj trinaest još zadržao auru nesretnog, petku se svatko veseli. Pa tako i trinaestom… Svakog je petka u Križevcima posebno dinamično, a niti hladnoća, ni tmurni oblaci neće ugasiti različite živahne modne kombinacije. A proljeće još nije ni blizu!

street-petak-trinaesti-01 street-petak-trinaesti-02 street-petak-trinaesti-03 street-petak-trinaesti-04 street-petak-trinaesti-05 street-petak-trinaesti-06 street-petak-trinaesti-07 street-petak-trinaesti-08 street-petak-trinaesti-09 street-petak-trinaesti-10 street-petak-trinaesti-11 street-petak-trinaesti-12 street-petak-trinaesti-13 street-petak-trinaesti-14 street-petak-trinaesti-15 street-petak-trinaesti-16 street-petak-trinaesti-17 street-petak-trinaesti-18 street-petak-trinaesti-19 street-petak-trinaesti-20 street-petak-trinaesti-21 street-petak-trinaesti-22 street-petak-trinaesti-23 street-petak-trinaesti-24 street-petak-trinaesti-25 street-petak-trinaesti-26 street-petak-trinaesti-27 street-petak-trinaesti-28 street-petak-trinaesti-29 street-petak-trinaesti-30 street-petak-trinaesti-31 street-petak-trinaesti-32 street-petak-trinaesti-33 street-petak-trinaesti-34 street-petak-trinaesti-35 street-petak-trinaesti-36 street-petak-trinaesti-37 street-petak-trinaesti-38 street-petak-trinaesti-39 street-petak-trinaesti-40 street-petak-trinaesti-41 street-petak-trinaesti-42 street-petak-trinaesti-43 street-petak-trinaesti-44 street-petak-trinaesti-45 street-petak-trinaesti-46