U redakciju portala primili smo priopćenje osam gradskih vijećnika povodom skidanja točke 7. dnevnog reda sa sjednice Gradskog vijeća Grada Križevci o donošenju Zaključka o Uredbi o uslužnim područjima. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Poštovane građanke i građani Križevaca,

Vijećnici SDP-a, HDS-a i Nezavisne liste LIPA zatražili su sukladno odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća tematsku raspravu o pitanju Vladine Uredbe o uslužnim područjima i pripajanju Vodnih usluga poduzeću Koprivničke vode. Kao rezultat demokratske rasprave trebalo je donijeti i zajednički Zaključak, kojim bi se zatražilo da križevačke Vodne usluge ostanu samostalno poduzeće međutim, gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća sazvali su redovnu sjednicu gdje je ova za građane Križevaca goruća tema bila tek 7. točka dnevnog reda, čime su pokazali da je ova tema njima očito nebitna. Kada je na red došla točka 7. Donošenje Zaključka o Uredbi o uslužnim područjima, te nakon uvodnog obrazloženja vijećnika Siroveca, otvorena je rasprava o predloženoj temi.

Već za vrijeme opsežne i argumentirane rasprave vijećnika SDP-a, HDS-a i NL LIPA o ovoj točci dnevnog reda, bilo je vidljivo da su se gradonačelnik Mario Rajn i šef lokalnog HDZ-a gospodin Devčić našli u velikim problemima, jer su se pred građanima Križevaca morali nedvojbeno izjasniti o tome, da li su za ili protiv pripajanja križevačkih Vodnih usluga Koprivničkim vodama.

Kako bi izbjegli izjašnjavanje o predloženim zaključcima, a koje su nakon provedene rasprave predložili predlagači, vijećnici SDP-a, HDS-a i NL LIPA, vijećnici HDZ-a uz podršku Predsjednika Gradskog vijeća i vijećnika NL Maria Rajna, počeli su sa opstrukcijom donošenja Zaključka.

Koristeći nekompetentnost stručnih službi Grada i nesposobnost Predsjednika Gradskog vijeća, Vijećnici HDZ-a i NL Maria Rajna, protivno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, u trenutku kada se trebalo početi glasati o Zaključku, naprasno bez ikakvih argumenata i pravne osnove i usprkos upozorenju predlagatelja sa dnevnog reda skidaju tu točku dnevnog reda. Ovim potezom vijećnici HDZ-a i NL Maria Rajna, te Gradonačelnik Križevaca gospodin Mario Rajn, poslali su jasnu poruku građanima Križevaca kako se ne protive pripajanju križevačkih Vodnih usluga Koprivničkim vodama, i kako nemaju namjeru po tom pitanju više ništa poduzimati.
Vijećnici SDP-a, HDS-a i NL LIPA zbog osobnih interesa pojedinaca na vlasti s ovime neće stati, već će svim raspoloživim zakonskim sredstvima nastaviti borbu za očuvanje i samostalnost križevačkih Vodnih usluga. Križevci se iz dana u dan marginaliziraju, i ovim putem šaljemo poruku građanima Križevaca i okolnih općina, da nećemo dozvoliti da netko ovako vrijednu imovinu, koju su stvarale generacije i generacije ljudi s križevačkog područja, samo tako predaje na upravljanje Koprivničkim vodama.

S obzirom da je točka nepropisno skinuta, trećina vijećnika (SDP-HDS-LIPA) podnijet će prijavu višim nadležnim tijelima i zatražiti njihovo mišljenje po tom pitanju. Uredba o uslužnim područjima donesena je na štetu građana grada Križevaca i pripadajućih naselja, kao i općina Gornja Rijeke, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec. Očekujemo uskoro novo sazivanje sjednice gdje će se donijeti odgovarajuće Odluke i zaključci, a po potrebi ćemo organizirati prosvjedne aktivnosti, kao i referendum o ostanku Vodnih usluga Križevci kao samostalnog isporučitelja, stoji u priopćenju kojeg potpisuju vijećnici SDP-a Dejan Pernjak, Antonio Sirovec i Mateja Vrbek, vijećnici HDS-a Ivica Švagelj, Denis Maksić i Marko Vrbanec i vijećnici NL LIPA Ivan Majdak i Marijana Šatrak.