Ministarstvo znanosti i obrazovanja na Svjetski dan učitelja nagrađuje najbolje odgojno-obrazovne djelatnike.

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje unazad posljednjih nekoliko godina, a u novom je krugu povjerenstvo odabralo je 513 najuspješnijih u školskoj godini 2021./2022. koji su nagrađeni novčanim iznosom od 10.000 kuna bruto.

Martina Valec-Rebić OŠ Ljudevita Modeca iz Križevaca jedna je od 500-tinjak nagrađenih obrazovnih djelatnika. U njenom slučaju zaslužila je nagradu mentorstvom učenicima na državnoj razini te predavanjem na međužupanijskoj / regionalnoj / državnoj razini.

Tu je također i rad u strukovnim udrugama. Objava stručnog članka u Republici Hrvatskoj. Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga do 3 suautora, ali i vođenje ili koordiniranje projekta na državnoj razini u trajanju od 1 godine. Ne treba zanemariti i uređivanje školskih mrežnih stranica i organizacija javnog događaja.

Iz iste škole nagrađena je i Sandra Poštić, i to zbog mentorstva učenicima na natjecanjima, održanih predavanja na županijskoj razini, dijeljenja primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja, objavljivanja oglednih primjera prilagodbi metoda i sadržaja rada s učenicima s posebnim potrebama, vođenja/koordiniranja projekta na državnoj razini, sudjelovanja u realizaciji projekata na međunarodnoj razini i uređivanja školske mrežne stranice.

Osim spomenutih, nagrađena je i Marjana Fržović iz OŠ Ljudevita Modeca i to za mentorstvo učenicima na državnoj razini.  Predavanja na županijskoj razini. Predavanja na međunarodnoj razini. Rad u stručnim vijećima. Objavljivanje stručnog članka u Republici Hrvatskoj. Koordiniranje projekata na državnoj razini te pripremanje i organizacija javnih događaja na županijskoj
razini.

Mišel Doskočil iz Srednje škole „Ivan Seljanec”Križevci također je među nagrađenima i to zbog administriranja facebook, web, instragram i Youtube stranica škole. Nagrađen je zbog mentorstva učenicima te predavanja na državnoj i međunarodnoj razini.
Nagrađeni je sudjelovao i doprinio realizaciji projekata.

Spomenimo da je među nagrađenima i Stojanka Lesički iz OŠ Sveti Petar Orehovec i to za mentorstvo učenicima na državnoj razini, predavanje na županijskoj razini kao i predavanje na međužupanijskoj / regionalnoj / državnoj razini. Zatim, dijeljenje primjera dobre prakse te vođenje ili koordiniranje projekta na međunarodnoj razini u trajanju od 1 godine i vođenje ili koordiniranje projekta na međunarodnoj razini u trajanju od barem 2 godine. Također i za sudjelovanje u realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini i uređivanje školskih mrežnih stranica.