Na današnjoj 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca najduža rasprava protkana s nekoliko stanki razvila se pod točkom dnevnog reda na kojoj se trebao donijeti zaključak o uredbi o uslužnim područjima.

Uvodno je obrazloženje dao vijećnik Antonio Sirovec (SDP).

“Klub vijećnika se odlučio za ovim zahtjevom za uvrštenjem ove točke dnevnog reda kako bi pokušali spasiti naše Vodne usluge, križevačkog javnog isporučitelja vode. Kao što svi znamo, ali valja opet napomenuti, da je Vlada RH donijela uredbu o uslužnim područjima kojom se križevačke Vodne usluge pripajaju Koprivničkim vodama.

sirovec
Iskoristio bih ovu priliku da prvo kažem koju riječ o samim Križevcima i zašto je voda toliko važna za nas, za Grad i naše sugrađane. Ime našega grada je povezano sa vodom, naime, legenda kaže da su Križevci dobili ime tako što su žedni pogani tražili vodu te su je pronašli kod današnje crkve sv. Križa jer im se iznad bunara ukazao križ.

Poslije lekcije iz povijesti vrijeme je za realnost. Gradsko vijeće je na svojoj trećoj sjednici donijelo jasan stav, izuzev vijećnika HDZ-a, da je protiv pripajanja naših vodnih usluga Koprivničkim vodama. Taj stav, gradska je vlast komunicirala na e savjetovanju za Uredbu o uslužnim područjima, ali nažalost, bez ikakvog učinka. Na primjedbi u e savjetovanju Grada Križevaca, od nadležnih nije došao niti jedan odgovor. Pitanje je, da li se trebalo napraviti nešto više, a ne samo napisati primjedbu i nadati se najboljem.

Na istoj toj sjednici, svi vijećnici Gradskog vijeća su jednoglasno izglasali prijedlog odluke Grada da imenujemo potpredsjednika Gradskog vijeća, kolegu Matu Devčića, kao člana nadzornog odbora vodnih usluga, vjerojatno zbog takozvane vertikale vlasti. Posljedično je kolega Devčić izglasan kao predsjednik Nadzornog odbora, ali očito niti funkcija predsjednika, niti vertikala nisu polučile rezultat koji su trebale. Važno je naglasiti da je na istoj sjednici, u već spomenutoj točci oko zauzimanja stava glede pripajanja Vodnih usluga Koprivničkim vodama, HDZ, na čelu sa kolegom Devčićem glasao suzdržan te je možda i to već mogla biti uvertira ka spajanju dviju vodouslužnih tvrtki.

Kolega Devčić je pod istom tom točkom izjavio da treba samo ući dublje u problematiku i bolje se informirati. Da, slažem se da je trebalo ući dublje u problematiku i biti što bolje informiran, ali ne tri mjeseca prije donošenja uredbe dok je praktično Vlada RH, koju vodi stranka kolege Devčića donijela odluku koja se očito više nije mogla ispraviti.

vijece9

Na štetu Vodnih usluga ide i referentna godina koja se uzimala pri nacrtu uredbe da je referentna godina 2018., uspostavom vertikale, možda je trebalo lobirati pri ministarstvu i hrvatskim vodama da referentna godina bude 2019., jer se i s uredbom zakasnilo više od dvije godine. Vodne usluge su u 2020oj godini isporučile 800 tisuća 611 metara kubnih vode za ljudsku potrošnju te se sustav opskrbe kontinuirano povećava, a znamo da nam je aglomeracija tek počela te je potencijal Vodnih usluga sve veći. Vodne usluge, kao nositelj projekta Algomeracije, očekuje značajan porast priključaka, a i samim time i će se značajno povećati količina isporučene vode te bi onda i Vodne usluge postale još više relevantnija vodouslužna tvrtka na karti Hrvatske.

Pitanje koje vjerujem sve nas muči je i temeljni kapital Vodnih usluga koji je sada 2 milijuna kuna, u kojem nije izračunat kapital infrastrukture te smatramo da ukoliko dođe do pripojenja Koprivničkim vodama, čiji je kapital cca 195 milijuna Kako bi se onda gledalo na Vodne usluge, ne kao neki junior partner pri spajanju nego kao kap u vodi između dviju tvrtki. Pitanje spajanja i udjela u samoj tvrtki je važno pitanje za Grad jer sada, kao većinski vlasnik sa 76,5 posto udjela skupština društva jest gradonačelnik te praktički samostalno može donositi neke odluke, a pripojenjem koprivničkim vodama sve odluke bi dolazile iz Koprivnice.

vijece11

Sa socijalne strane postoji i veliki upitnik nad radnim mjestima, pogotovo u administrativnim poslovima jer koprivničke vode imaju svoju administraciju koja obavlja poslove za njih, što će se dogoditi sa našim radnicima, što će biti sa plaćama? Uredba prema kojoj se gleda je sistematizacija i broj radnih mjesta kojemu je referentna godina 2018. koliko je to stvarnih radnih mjesta koje će ostati. Hoće li ”senior partner” pripajanja biti blagonaklon prema našim radnicima ili će isti završiti na cesti?

Još jedno veliko pitanje je cijena vode, kako za privatne, tako i za poslovne korisnike. Sadašnja cijena vode po metru kubnom je 5,66 kn, u Koprivničkim vodama ista cijena za kućanstva iznosi 7,91 uz povećanje i fiksnog dijela sa 15.45 na 15.59. povećanje za prosječno kućanstvo iznosi nešto više od 25% te predstavlja novi udar na džepove naših sugrađana.

Razlika u cijeni vode za gospodarstvenike je još i veća, naime sa sadašnje cijene po m3 od 5,66 kn cijena će rasti na 9,26 kn. Povećanje od 39 posto u ovakvim uvjetima pandemije će samo biti dodatni udar na gospodarstvenike Križevaca.

vijece8
Siguran sam da će Gradsko vijeće danas donijeti jednoglasan i jasan stav da smo protiv pripajanja naših vodnih usluga te da će gradska vlast učiniti sve u svojoj moći i nadamo se, iskoristiti vertikalu vlasti te uspjeti spasiti, ono što se svi bojimo da je izgubljeno”, poručio je Sirovec.

Zatim je na brojne prozivke reagirao potpredsjednik križevačkog predstavničkog tijela Mato Devčić (HDZ) istaknuvši kako je gradski vijećnik spomenuo desetak puta njegovo prezime. Pogledajte video.

Vijećnik Sirovec kazao je kako je zbog vertikale pet puta spomenuo vijećnika Devčića. Pogledajte video.

Raspravu je privremeno prekinuo križevački gradonačelnik Mario Rajn istaknuvši kako je navedena točka predloženog zaključka o nepripajanju već donijeta.

vijece7

– Večeras se ne smijemo dovesti u situaciju da raspravljamo i glasamo u udjelima Vodnih usluga jer ne znamo ništa o procesu dok ne dobijemo sve relevantne informacije o uredbi. Neke stvari ste dobro spomenuli, a neke ste propustili. Drugi dio zaključka nadilazi ovlasti Gradskog vijeća – poručio je gradonačelnik vijećniku i dodao da dok će sve biti na papiru, odluku će donijeti Gradsko vijeće. Donosimo video.

Za riječ se javio i Lipin Ivan Majdak. -Gledam tu prepucavanja SDP-a i HDZ-a i stalno se spominje vertikala- poručio je.  Pogledajte video.

Majdak je napomenuo kako planira s Lipom pokrenuti inicijativu na trgu i prikupljati potpise građana da se križevačke Vodne usluge ne pripajaju Koprivničkim vodama.

majdak

Križevački gradonačelnik je rekao kako podržava ideju. – Idemo razgovarati ne samo na gradskom trgu. Idemo početi od Vojakovca, Mičijevca, Vujića pa prvo saslušajte ljude koji ne mogu piti nikakvu vodu, a takvih je 30 posto i onda se vratimo u centar grada. Voda iz galona i cisterni koja dolazi tim ljudima u ruralnim područjima je najskuplja voda u državi – poručio je Rajn.

Vijećnik Ivica Švagelj (HDS) rekao je kako treba napraviti sve u interesu građana. Pogledajte video.

Nakon toga je Mato Devčić u ime Kluba HDZ-a zatražio stanku. Nakon stanke vijećnik Denis Maksić (HDS) pitao je zašto sa susjednim općinama nije napravljen ugovor o distributivnim područjima.

maksic denis

Direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek rekla je kako su sve susjedne općine spojene u križevačku distributivnu mrežu.

Gradska pročelnica Sandra Vuketić zadužena za pravne poslove kazala je da je neozbiljno što je prijedlog SDP-a došao na samoj sjednici. -Bilo bi pošteno da je svaki vijećnik dobio svoj primjerak. Nisam ovlaštena za to, ali najbolje je skinuti ovu točku s dnevnog reda – poručila je.

vijece5

Zatim je vijećnik Dejan Pernjak (SDP) zatražio stanku od 15 minuta radi konzultacija oko novog teksta zaključka.

pernjak dejan

Nakon stanke predsjednik Gradskog vijeća Igor Frbežar predložio je da se točka skine s dnevnog reda, a zatim je vijećnik Sirovec preložio novi prijedlog zaključka kojim se u članku 1. Gradsko vijeće Grada Križevaca protivi spajanju Vodnih usluga Križevci Koprivničkim vodama,  a u članku 2. je prijedlog da Fradsko vijeće Grada Križevaca smatra da distributivno područje Vodnih usluga Križevci trenutno zadovoljava zakonom propisane uvjete i da ostane samostalno distributivno područje i članak 3. glasi da se za provedbu zaključka zadužuje sgradonačelnik Grada Križevaca – kazao je Sirovec.

Nakon toga reagirao je potpredsjednik Gradskog vijeća Mato Devčić. -Ovo izgleda kao silovanje procedure i bit ću blag kad kažem silovanje procedure. Gradsko vijeće se koristi za egzibicije u nuđenju i izmjeni akata u tijeku sjednice. U ime Kluba HDZ-a momentalno neka se ovaj dokument makne, jer ne postoji pravni temelj da trpimo kreativnost unutar Gradskog vijeća – poručio je Devčić.

vijece6

Zatim je reagirao vijećnik Ivan Majdak. -Kolega Devčić ovo što vi pokušavate  je silovanje demokracije i rasprave. Točka je stavljena, provela se rasprava, došlo je do određenih promjena i primjedbi. Došli smo s konačnim prijedlogom i ne vidim koja proceduralna pogreška je napravljena – rekao je Majdak.

Devčić je ponovio kako se greška potkrala i da se dokument mijenjao. Klub HDZ-a neće sudjelovati ako će biti glasovanja o ovoj točki dnevnog reda – poručio je.

Vijećnik Dejan Pernjak je napomenuo kako je tekst zaključka jasno prezentiran. – Ako ga treba isprintati neka nam se omoguće uvjeti da ga napišemo i podijelimo. Ako želite prekinuti “silovanje” glasajte ili odgodite sjednicu za sutra ili za 48 sati – poručio je.

Pročelnica Vuketić je dodala kako je formalno-pravno gledajući predložen usmeni amandman. -Trebali bi glasati prihvaća li se amandman i izmjena zaključka- kazala je.

Vijećnik Sirovec je zatim zatražio glasovanje o amandmanu, ali nekoliko vijećnika je s mjesta kazalo kako nema smisla glasovati o zaključku na ovaj način.

frbezar

Na kraju rasprave predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se točka makne s dnevnog reda. Točka je maknuta s 10 glasova “za” i 8 “protiv”.