Koprivničko-križevačka županija raspisala natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga i ustanova u vrijednosti 1,8 milijuna kuna

29. veljače 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Koprivničko-križevačka županija raspisala natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga i ustanova u vrijednosti 1,8 milijuna kuna

Promo


Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga te ustanova  s područja županije kojima će uvelike pomoći u njihovu radu te time nastavlja s aktivnim provođenjem mjera socijalne politike i skrbi s ciljem još veće i kvalitetnije pomoći ljudima. Udruge i ustanove se mogu javiti na natječaje koji obuhvaćaju nekoliko područja djelovanja, a ukupna vrijednost sufinanciranja programa i projekata iznosi 1.825.000 kuna.

Za udruge koje su programski i projektno usmjerene na rad u području zdravstva i brige o osobama s invaliditetom planirana vrijednost Natječaja iznosi 150.000 kuna pri čemu je najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu  1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000 kuna.

Udruge s područja odgoja, obrazovanja i  ostalih aktivnosti i ove godine mogu prijaviti projekte u tri prioritetna područja: rad s djecom i mladima, rad udruga žena s ciljem aktivnog uključivanja žena u društvenu zajednicu te rad ostalih udruga čiji su programi, projekti i aktivnosti od interesa za Koprivničko-križevačku županiju. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 115.000 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000  kuna.

Natječaj je raspisan i za sufinanciranje programa i projekata udruga umirovljenika u 2020. godini kojima se unaprjeđuje kvaliteta života umirovljenika i osoba treće životne dobi. Vrijednost Natječaja je 220.000 kuna,  najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000  kuna. Financijska podrška je osigurana i za programe i projekte koji doprinose razvoju u području rada s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 240.000 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 85.000  kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa  za sva navedena područja je 13. ožujka 2020. godine do 15.00 sati, a prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2020. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

Za sufinanciranje programa i projekata ustanova i udruga iz područja kulture za 2020. godinu osigurano 1,1 milijun kuna

Županija je objavila  i Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2020. godinu i Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2020. godinu za koje je i ove godine osigurala značajna sredstva u županijskom proračunu, gotovo 1,1 milijun kuna.

Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Koprivničko-križevačke županije te svojim projektima doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Koprivničko-križevačke županije. Ukupno planirana sredstva po ovom Natječaju iznose 165.000,00 kuna, a namijenjena su za okvirno 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 20.000,00 kuna koje će se raspoređivati u prioritetna područja: muzejsko – galerijska djelatnost, knjižnična djelatnost te izdavačka i nakladnička djelatnost.

Iznimno kod prioritetnog područja muzejsko-galerijska djelatnost, prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz manje restauratorske zahvate, zaštitu postojećeg fundusa i održavanje kulturnih dobara najveća pojedinačna vrijednost koja se može ugovoriti iznosi 50.000,00 kn.

Što se tiče sufinanciranja programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2020. godinu prijavitelji se mogu prijaviti na prioritetna područja koja obuhvaćaju: izdavačku djelatnost, likovnu djelatnost, zaštitu i održavanje sakralnih objekata i provođenje vjerskih manifestacija, te obilježavanje blagdana, djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga te ostala područja kulture.

Ukupno planirana vrijednost ovog Poziva je 925.000,00 kuna s time da se najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu razlikuje po pojedinom prioritetnom području te je detaljno razrađen u Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 31. ožujak 2020. godine do 15.00 sati, a sva pitanja vezana uz Natječaj i Poziv  mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: [email protected], i to najkasnije do 17. ožujka 2020. godine.

Facebook Comments