I ovog četvrtka, 4. kolovoza, obavljena je smjena koprivničkih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji u sklopu redovnih ljetnih dislokacija dežuraju u Nacionalnom parku Brijuni.

Na Velikom Brijunu sljedeća dva tjedna dežura četvero zaposlenika JVP-a Koprivnica, na Malom Brijunu dvoje dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a Željezničar, dok se na otoku Vangi nalaze dva dobrovoljca iz DVD-a Starigrad.

vatrogasci kc2

Na Velikom Brijunu nalazi se i auto cisterna Vatrogasne zajednice grada Koprivnice (na korištenju u DVD-u Starigrad). Vozilo ima spremnik sa 4000 litara vode i spremnik sa 200 litara pjenila, a opremljeno je radio stanicom.

vatrogasci kc3

Na Malom Brijunu nalazi se interventno vatrogasno vozilo Renault Master u vlasništvu VZG-a Koprivnica (na korištenju u DVD-u Štaglinec).