U sklopu obilježavanja Dana grada Koprivnice tradicionalno je održano prikupljanje dobrovoljnih priloga od podjele jabuka. Prikupljena sredstva ove godine namijenjena su za potrebe liječenja djevojčice Vanese koja je nedavno bila na transplantaciji bubrega u Austriji.

Novac će biti utrošen za podmirenje troškova smještaja obitelji u Austriji. Koprivničanke i Koprivničanici za Vanesu su prikupili 4390 kuna.

Jabuke je i ove godine za potrebe provedbe akcije donirao Obrt Jara iz Novigrada Podravskog, a u prodaji su pomogli vrijedni koprivnički studenti korisnici gradske stipendije.

Akciji su se odazvali i mališani Dječjeg vrtića Tratinčica koji su zajedno s odgojiteljicama za potrebu podjele prigodno ukrasili štandove.