Na jučer održanoj sjednici konstituirano je Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline.

Za predsjednika Vijeća izabran je Darko Bistrički.

Sastav Gradskog vijeća je abecednim redom sljedeći:

1. BRIGITTE BERULEC,
2. DARKO BISTRIČKI,
3. DAMIR CVRLJA,
4. MARIO DUKARIĆ,
5. ZORAN FUČKAN,
6. MIROSLAV GJURAŠIN,
7. MAKSIMILIJAN JAREC,
8. ŽELJKA JAREC BUKAL,
9. EVA JENDRIŠ ŠKRLJAK,
10. MLADEN JURIŠKOVIĆ,
11. RENATA KOBER,
12. MARIJA KRALJ,
13. JASNA NOVAKOVIĆ-MARKOVIĆ,
14. BERISLAV RATKAJEC,
15. ANICA TRCAK.