Komunalno poduzeće Križevci uvodi novu mobilnu aplikaciju Moj-otpad

12. siječnja 2022. Autor: prigorski.hr Križevci Komunalno poduzeće Križevci uvodi novu mobilnu aplikaciju Moj-otpad


Kako bi se olakšalo praćenje rasporeda odvoza otpada, Komunalno poduzeće Križevci uvodi mobilnu aplikaciju Moj otpad, koja će korisnike usluge putem njihovih mobilnih telefona (dan prije termina odvoza), obavještavati o odvozu spremnika za otpad.

Osim rasporeda odvoza otpada, aplikacija nudi mogućnost pregleda odvoza miješanog komunalnog otpada s točnim datumom i vremenom pražnjenja spremnika kao i barkod putem kojeg je omogućena besplatna predaja korisnog otpada u reciklažno dvorište, Donji Cubinec 30.

Detaljne upute za preuzimanje aplikacije svaki će korisnik dobiti na kućnu adresu tokom ovog mjeseca, izvijestilo je Komunalno poduzeće Križevci.