“Naš školski radio! Podcast i novi mediji kao obrazovni alati”  naziv je  tečaja na kojem je u Berlinu od 25. – 30. 7. 2022. , u sklopu KA121 Erasmus+ projekta “Misli održivo”,  sudjelovala Stojanka Lesički, stručna suradnica knjižničarka OŠ Sveti Petar Orehovec.

Polaznici tečaja iz Španjolske, Italije i Irske i Hrvatske, učili su kako pripremiti sadržaje za podcast te su upoznali platforme putem kojih je moguće doći do publike zainteresirane za slušanje pripremljenih audio sadržaja. Pripremali su i vlastite sadržaje za podcast, a snimali su ih na ulicama Berlina.

Teme su bile vrlo različite, a hrvatsko-španjolski tim iz OŠ Sveti Petar Orehovec i Escola La Benaula Caldes svoj je trominutni podcast posvetio problemu spavanja pod mostovima u Berlinu. Naime, polaznike tečaja iznenadili su prizori spavača pod mostovima jer su u suprotnosti s vrlo lijepo uređenim i organiziranim gradom u kojem živi oko 3,5 milijuna stanovnika.

stojanka2

Kako podcast funkcionira kao radio na zahtjev pogodan je alat u obrazovanju jer pripremljene audio sadržaje u školama mogu slušati kad to njima odgovara. Sudionici tečaja posljednjeg dana predstavili su svoje ideje kako će podcast integrirati u školske kurikulume.

stojanka3

U OŠ Sveti Petar Orehovec planiraju pripremiti podcast čija će tema biti upoznavanje sa zdravom hranom. Ta je tema izabrana jer učenici ove škole svakodnevno bacaju znatne količine hrane pripremljene u školskoj kuhinji. Bacanjem hrane u OŠ Sveti Petar Orehovec počeli su se baviti protekle školske godine u sklopu Erasmus+ projekta “Misli održivo” te su uočili da je potrebna dodatna edukacija učenika o zdravoj prehrani.