Danas je u prostorijama Općine Kalnik potpisan ugovor vrijedan 2.056.798,91 kuna za nastavak pete faze radova Doma za stare i nemoćne Gornje Borje s kojom bi se u potpunosti trebali završiti građevinski i obrtnički radovi.

Na javnom natječaju posao je dobilo Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o., a ugovor je potpisao direktor poduzeća Željko Car.

Načelnik Kešer smatra da ovaj projekt treba biti ogledni primjer za Koprivničko- križevačku županiju i koji bi se trebao primijeniti i na Republiku Hrvatsku.

keser car2

-Ljudi treće životne dobi trebaju imati adekvatnu socijalnu skrb, a ovaj projekt će uključiti brigu i za mještane koji žive u svojim kućama na području Općine Kalnik.

Možda neki ljudi smatraju da smo mogli brže, no potrebe su ogromne tako da bez financijske potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije bilo bi još teže, stoga im se ovim putem zahvaljujem što nas svake godine poprate sa stotinjak tisuća kuna.

keser car3

Ovih dana ćemo raspisati poziv za iskaz interesa korisnicima, za što smatramo da će biti veliki – kazao je Kešer.