Katolička Crkva podijeljena je u pogledu toga treba li dopustiti ženama da budu đakoni, navodi se u vatikanskom dokumentu objavljenom u utorak, nekoliko tjedana nakon što je papa Franjo isključio popuštanje po tom pitanju.

Veća uloga žena u Katoličkoj Crkvi kojom dominiraju muškarci jedno je od pitanja o kojem će se razgovarati na biskupskoj sinodi.

Prva sjednica održana prošle godine nije dala konačne zaključke. Vatikan je u utorak objavio radni dokument koji će biti podloga za rasprave na drugoj i končanoj sjednici u listopadu.

“Premda neke lokalne Crkve pozivaju da se žene prima u đakonski red, druge ponavljaju svoje protivljenje”, navodi se u dokumentu.

Napominjući da žene đakoni neće biti na sinodalnoj agendi, u dokumentu se navodi da bi “trebalo nastaviti teološka razmatranja (tog pitanja), u primjerenom vremenskom roku i na primjerene načine”.

Đakon je prvi od tri stupnja svečenićkog reda i u Crkvi to moraju biti muškarci. Žene đakoni postojale su u ranom kršćanstvu, ali nije jasno u kakvoj ulozi.

Đakoni ne mogu služiti misu, ali mogu propovijedati, podučavati u ime Crkve, krstiti i vjenčavati vjernike, voditi bdijenja i pogrebe te čak voditi župu.

No u vatikanskom dokumentu naglašava se potreba da se “da potpunije priznanje” ženama u Crkvi jer “po krštenju imaju punu jednakost.”

Dokument pod nazivom “Instrumentum laboris” predstavljen je nakon konzultacija s nacionalnim biskupskim konferencijama i katoličkim institucijama i udruženjima dijelom svijeta.

Dokument ne spominje LGBT osobe, ali poziva na više inkluzivnosti.

U intervjuu za CBS snimljenom u travnju i objavljenom u svibnju, papa Franjo odgovorio je na pitanje je li otvoren prema ženama đakonima odrješito: “Ne.”

Ali je dodao da žene često imaju ulogu poput đakona a da formalno ne nose tu titulu. “Žene su jako korisne kao žene, ne svećenici”, rekao je.