U sklopu projekta “Škola za sve uz pomoćnike u nastavi V”, koji se tijekom proteklih godinu dana provodio u odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je osnivač Grad Karlovac, 86 učenika s teškoćama u razvoju dobilo je podršku 58 pomoćnika u nastavi.

Cilj tog projekta vrijednog 342.700 eura bio je povećanje socijalne uključenosti učenika s teškoćama u razvoju i njihova integracija u odgojno-obrazovnim ustanovama. Od ukupnog iznosa, oko 265.500 eura bespovratna su sredstva Europskog socijalnog fonda, a ostatak je financirao Grad Karlovac.

Kako su izvijestili u petak iz karlovačke Gradske uprave, projekt se provodio od 29. kolovoza 2022. do 29. kolovoza ove godine, a partneri su bile osnovne škole “Banija”, “Braća Seljan”, “Dragojle Jarnević”, “Dubovac”, “Grabrik”, “Mahično”, “Rečica”, “Skakavac”, “Švarča” i “Turanj” te Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac.

To je, kako se navodi u priopćenju, šesti projekt u nizu kojeg je Grad proveo od 2014. godine u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2021.” kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava pravo na obrazovanje po njihovim individualnim mogućnostima i potrebama u sredini u kojoj žive radi osiguranja boljih obrazovnih postignuća, socijalne uključenosti i onoga što su nazvali emotivnim funkcioniranjem.