U sklopu projekta “Kuća ideja – prostor zajedništva”, a unutar ciklusa radionica “Povijesni galop” u četvrtak je u Svetom Petru Orehovcu u Društveno-kulturnom centru održano predavanje mr. sc. Jelene Borošak Marijanović “Hrvatske odore kroz stoljeća”.

Zainteresirani su tako mogli pratiti razvoj odora hrvatskih povijesnih postrojbi od najranijeg razdoblja pa sve do polovice 20. stoljeća.

Radionica „Hrvatske odore kroz stoljeća“ sufinancirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, unutar projekta „Kuća ideja – prostor zajedništva“, a čiji je nositelj Kulturno umjetničko društvo Prigorec Sveti Petar Orehovec. Ciljevi projekta su formiranje kulturnog centra u Općini Sv. Petar Orehovec, osmišljavanje kulturnih programa koji će se odvijati u centru u koordinaciji partnerskih udruga te stvaranje modela sudioničkog upravljanja u suradnji općine i udruga.

Partneri na projektu su Povijesno društvo Sveti Petar Orehovec, Općina Sveti Petar Orehovec, Likovna udruga Prigorje Art, Vatrogasna zajednica općine, Udruga uzgajivača konja Hrvatski toplokrvnjak i Udruga vinogradara i vinara “Sveti Vinko”. Voditeljica projekta je Ana-Marija Petric Vlah, a koordinatorica Društveno kulturnog centra Barbara Vugrinec.

Jelena Borošak Marijanović rođena je 1951. godine u Velikim Bastajima u okolici Daruvara. Gimnaziju je pohađala u Križevcima, a 1975. godine diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad s temom „Doprinos Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine u očuvanju i znanstvenom utemeljenju istraživanja kulturne baštine“ obranila je 2007. godine.

U Povijesnome muzeju Hrvatske (danas Hrvatskome povijesnom muzeju) zaposlila se 1976. godine. Na početku svojega radnog vijeka bila je zadužena za Zbirku zastava i Dokumentarnu zbirku I, a dugi niz godina sve do današnjih dana skrbila je o Zbirci zastava i zastavnih vrpca te Zbirci odora.

Zvanje višega kustosa stekla je 1988. godine, a zvanje muzejskoga savjetnika 1993. godine. Od 2003. godine matičar je za povijesne muzeje prve razine u okviru Vijeća za matičnu djelatnost. Za vrijeme rada u Hrvatskome povijesnom muzeju uz stručnu obradu zbirki bila je autor niza povijesnih izložaba i popratnih kataloga s temama iz nacionalne povijesti 19. i 20. stoljeća.

borosak-orehovec-01 borosak-orehovec-02 borosak-orehovec-03 borosak-orehovec-04 borosak-orehovec-05 borosak-orehovec-06 borosak-orehovec-07 borosak-orehovec-08 borosak-orehovec-09 borosak-orehovec-10 borosak-orehovec-11 borosak-orehovec-12