Vijećnici su jednoglasno podržali odluku da Grad Đurđevac pokrene postupak osnivanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca.

– Na području našega grada postoje dva iznimno vrijedna lokaliteta koja su zaštićena, a to su Đurđevački pijesci prirodni biser s jedinstvenom florom i faunom koji je sve češće odredište turistima i izletnicima te Park šuma Borik – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Osim već zaštićenih područja postoje i vrijedna prirodna stanišna kao što je Mičetinski jarak, bogati obronci Bilogore te prekrasni krajobraz Svete Ane. Tim područjima trenutno upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko- križevačke županije.

janci

– Prilikom posjeta Ministarstvu zaštite okoliša i energetike napomenuli su nam kako Grad može imati svoju ustanovu. Ovu inicijativu pokrećemo iz razloga boljeg upravljanja tim područjima i mogućnosti prijave projekta na natječaje. Grad ne može sam osnovati ustanovu, zakonski je to predviđeno na način da županijska ustanova osnuje novu ustanovu na tom području i zatim istom odlukom preda upravljačka prava gradu – objasnio je i dodao kako se na primjeru Osnovne škole vidi kako funkcionira kada Grad preuzme ustanovu i posebno brine o njoj.

U postupku donošenje šumske gospodarske osnove koja se direktno tiče Park šume Borik mi smo kao Grad, ali i Ministarstvo nastojalo se u što većoj mjeri utjecati na zaštitu postojećeg stanja s obzirom da je riječ o borovima koji su stari više od 100 godina.

laci

– Molio bih da za sljedeće vijeće pripremimo, kada dobijemo, potpuno obrazloženje Hrvatskih šuma da se ljudima prezentira koja su područja predviđena za intenzivnu, a koja za sanacijsku sječu. Grad je postao vlasnik gotovo pet hektara zemljišta na kojem će moći kvalitetnije nadzirati sve aktivnosti, jer bez ustanove koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode se ne poduzimaju nikakve radnje – kazao je Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća.

Do sada je Grad Đurđevac osigurao 16,2 mil. kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU i Ministarstva za prezentaciju Đurđevačkih pijesaka, izgradnju škole u prirodi i hostela u Park šumi Borik. Ukupna vrijednost iznosi 17,3 mil. kuna. Grad je prijavio je još jedan projekt vezan uz Park šumu Borik, a odnosi se na uređenje poučne staze i uređenje trim-staze.

prigorski.hr