Javni poziv za Inicijalni upis djece u Dječji vrtić „Mali Petar“ u Svetom Petru Orehovcu

16. srpnja 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Javni poziv za Inicijalni upis djece u Dječji vrtić „Mali Petar“ u Svetom Petru Orehovcu


Početak rada Dječjeg vrtića „Mali Petar“ u Svetom Petru Orehovcu planiran je za mjesec listopad/studeni 2021. godine.

Kako bi se do tada obavile sve pripremne radnje objavljuje se Javni poziv za Inicijalni upis.

Svrha Inicijalnog upisa je saznati broj djece i raspon dobi djece koju roditelji s područja općine Sveti Petar Orehovec i susjednih jedinica lokalne samouprave namjeravaju upisati u Dječji vrtić „Mali Petar“, a koja trenutno pohađaju dječje vrtiće ili čuvaonice u susjednim jedinicama lokalne samouprave ili koja uopće nisu polaznici dječjeg vrtića ili čuvaonica, da bi se mogli raspisati i provesti „pravi“ upisi.

To znači da ovo nisu upisi već pred-upisi, odnosno ovim putem Vas pozivamo da iskažete interes za upis svojeg djeteta u Dječji vrtić „Mali Petar“. Javni poziv za upis objavit će se naknadno i to nakon provedbe ovog Inicijalnog upisa kojim će biti propisana sva potrebna dokumentacija, rokovi prijave, način bodovanja i druga pitanja važna za upis.

Dječji vrtić „Mali Petar“ predviđen je za upis djece raspoređene u 3 skupine, od čega: -1 jaslička skupina za 12 djece u dobi od navršene 1 godine do navršene 3 godine -4 vrtićke skupine za 80 djece (po svakoj skupini najviše 20), od navršene 3 godine do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu.
Na javni poziv za Inicijalni upis djece u Dječji vrtić „Mali Petar“ mogu se javiti roditelji čija će djeca do upisa navršiti godinu dana ili više.

Općina Sveti Petar Orehovec ovim putem poziva sve roditelje djece rane i predškolske dobi da dođu na sastanak prema slijedećem rasporedu:

Naselja Sveti Petar Orehovec, Orehovec, Gornji i Donji Črnčevec, Vinarec, Finčevec, Vukovec, Hižanovec, Voljavec Riječki, Bogačevo i Bogačevo Riječko, 19. srpnja 2021. godine u 20,00 sati u Vatrogasnom domu Sveti Petar Orehovec.

Naselja Zamladinec, Selanec, Mikovec, Bočkovec, Brdo Orehovečko, Šalamunovec, Piškovec, Guščerovec, Hrgovec i Dedina, 20. srpnja 2021. godine u 20,00 sati u Vatrogasnom domu Gušćerovec.

Naselja Miholec, MeĎa, Selnica Miholečka, Podvinje Miholečko, Gorica Miholečka, Brežani, 22. srpnja 2021. godine u 20,00 sati u Vatrogasnom domu Miholec.

Naselja Gregurovec, Ferežani, Sela Ravenska, Kapela Ravenska, Gornji i Donji Fodrovec, Zaistovec, Rovci, Kusijevec, Mokrice Miholečke i Brezje Miholečke 23. srpnja 2021. godine u 20,00 sati u Društvenom domu Donji Fodrovec.

Da bi iskazali svoj interes potrebno je popuniti, potpisati i predati obrazac prijave na Javni poziv za Inicijalni upis.

Svi roditelji koji nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku u predviđenim terminima, a zainteresirani su za upis djece u dječji vrtić „Mali Petar“ mogu preuzeti obrazac za iskaz interesa na web stranici Općine http://www.svetipetarorehovec.hr ili ga dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar Orehovec.

Popunjeni i potpisani obrazac možete poslati:

∙ elektroničkim putem na e-mail adresu Općine Sveti Petar Orehovec: [email protected] ili [email protected]

∙ poštom na adresu: Općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec

∙ ili predati osobno svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar Orehovec od 7-15,30 sati.

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE BIT ĆE NAKNADNO OBJAVLJEN!

Facebook Comments