Predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Igor Frbežar sazvao je za utorak 13. sjednicu križevačkog predstavničkog tijela. Vijećnici će na sjednici donijeti i Odluke o javnim priznanjima.

Za Plaketu Grada Križevaca predložena je Tanja Baran iz Sesveta za izniman doprinos u očuvanju i promociji bogate baštine Križevaca i križevačkog kraja.

Priznanje Grada Križevaca primit će Danijela Zagorec iz Križevaca, za višegodišnje uzorne uspjehe u odgojno-obrazovnom radu te izniman doprinos u unapređenju kulturnog i društvenog života Grada Križevaca.

Priznanje Grada Križevaca ide i u ruke Mažoretkinja Grada Križevaca za uspješan dugogodišnji rad te promicanje ugleda Grada Križevaca u Hrvatskoj i šire.

Priznanje Grada Križevaca ide i Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, uz desetu obljetnicu kontinuiranog i predanog rada na promicanju znanosti i znanstvenoistraživačkog rada.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca ide u Bukovje Križevačko, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bukovje, uz sedamdesetu obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

Plaketa i priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.