Hrvatski sabor u petak će raspravljati o Izvješću o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom čijem se uredu u 2022.. obratilo 2474 osoba, a najviše pritužbi odnosilo se na socijalnu skrb, zapošljavanje te pristupačnosti i mobilnost.

U Izvješću za 2022. se upozorava da su unatoč povećanju naknada ostvarenih na osnovi invaliditeta, pritužbe pokazale da su ta povećanja neutralizirala svakodnevna poskupljenja svih proizvoda i usluga.

Štoviše, pogoršanje opće ekonomske situacije dovelo je do daljnjeg porasta siromaštva koje posebno teško pogađa osobe s invaliditetom i njihove obitelji, zbog dodatnih troškova koji proizlaze iz invaliditeta.

Stoga je Ured pravobranitelja nadležnima opetovano upućivao preporuke da je naknade ostvarene na osnovi invaliditeta potrebno kontinuirano usklađivati s porastom troškova uslijed inflacije.

Velike teškoće u svakodnevnom životu i funkcioniranju osobama s invaliditetom predstavlja i nekonkurentnost plaća pružatelja usluga podrške kao što su osobni asistenti, videći pratitelji, prevoditelji/tumači hrvatskog znakovnog jezika i pomoćnici/asistenti u nastavi.

Uz satnicu koja je najniža na tržištu, osobe s invaliditetom ugrožava i nedostatak radne snage.

Nedostaju i pružatelji usluga pomoći u kući, njegovatelji, medicinske sestre, liječnici te stručni suradnici.

Uz to, mnoge osobe s invaliditetom strepe jer su prisiljene promišljati o odlasku na smještaj u ustanove i o izdvajanju iz svojih obitelji i zajednice, dok obitelji strepe što će biti kad oni više ne budu mogli skrbiti o svom članu – djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom.

Unatoč deklarativnom opredjeljenju za proces deinstitucionalizacije, u različitim oblicima smještaja još se nalazi preko 8000 osoba s invaliditetom.

Izvješće pokazuje i da je, prema podacima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na dan 31. prosinca 2022. evidentirano 15.513 zaposlenih osoba s invaliditetom, što je njih 3819 više u odnosu na godinu ranije.

Taj porast, međutim nije pokazatelj isključivo rasta zaposlenosti osoba s invaliditetom, već je dijelom uzrokovan usklađivanjem s novim Zakonom o Registru zaposlenih osoba s invaliditetom  te ažuriranjem baza podataka u Registru osoba s invaliditetom.

Najčešće pritužbe vezane uz zapošljavanje osoba s invaliditetom odnosile su se na provođenje natječajnih postupaka u državnim i javnim službama.

U Registru osoba s invaliditetom u ožujku 2023. evidentirano je 645.231 osoba s invaliditetom (363.716 muškog i 281.515 ženskog spola).