Nakon dugih 10 godina (arhivskog) istraživanja, dr. sc. Krunoslav Puškar objavljuje vrijednu knjigu baziranu na vlastitu doktorskom radu koja se bavi prezimenima potkalničkoga Prigorja.

Što znači moje prezime? Kad se javljaju prezimena u našem kraju? Koja su najčešća prezimena u potkalničkome Prigorju? Čime su motivirana prezimena? Postoje li autohtona prezimena potkalničkoga kraja? Koja su se prezimena s vremenom ugasila? Na sva ta pitanja dr. Puškar odgovara u svojoj prvoj monografiji koja sadrži preko 600 stranica.

Na temelju 136 različitih povijesnih izvora (matica rođenih, umrlih, krštenih, vjenčanih, matica obitelji, stališa duša, popisa stanovništva, obračuna poreza, privilegija cehova…) uspio je potvrditi sveukupno 1360 prezimena grada Križevaca i okolice koja se kontinuirano javljaju više od 100 godina, od kraja 14. st. pa sve do današnjeg dana, ali i preko 1000 prezimena koja se javljaju nekoliko puta, ali s kontinuitetom manjim od 100 godina.

Među prezimenima s kontinuitetom pojavnosti od sto i više godina utvrdio je gotovo 190 prezimena koja se u velikoj mjeri ili gotovo isključivo javljaju na području potkalničkoga Prigorja, tj. autohtona prezimena poput prezimena Arki, Jačmenjak i Žibrin, ali i 100 prezimena koja su se u nekome trenutku ugasila, tj. koja se u današnje vrijeme više ne javljaju u popisima poput prezimena Antolec, Detoni, Perknez, Šofneker, Žufar itd.

S obzirom na različite suvremene društvene procese poput pada nataliteta i povećanja emigracije uspio je utvrditi gotovo 100 prezimena s jednim jedinim nositeljem koja su u današnje vrijeme na rubu gašenja.

Sva se prezimena potkalničkoga Prigorja mogu svrstati u četiri motivacijske grupe: prezimena motivirana osobnim imenom (npr. Adamić, Lovrić, Vukić), nadimkom (npr. Ban, Mamek, Vrabec), nazivom zanimanja (npr. Bubnjar, Sokač ʻkuhar’, Puškar) te etnikom ili etnonimom (npr. Fodroci < Fodrovec, Orehovački < Sv. Petar Orehovec, Zagorec < Zagorje). Najviše su potvrđena upravo prezimena motivirana osobnim imenom (44,42 %), dok za 3 % prezimena nije bilo moguće utvrditi značenje.

Od kraja 14. do početka 21. st. javljaju se mnoga zanimljiva prezimena. Tako je 1777. godine, za vrijeme Vojne krajine, potvrđeno prezime Hitler, a od 1869. do 1927. u Sv. Petru Orehovcu javlja se prezime Gipson, koje neodoljivo podsjeća na prezime poznatoga glumca Mela Gibsona, a 1910. u Križevcima se jednom javlja i prezime Pimpek.

Prigorje obiluje i prezimenima koja su naizgled pogrdna poput prezimena Bedak, Dudek i Futač. Prezime Bedak u svojoj osnovi ne označava osobu sklonu glupim postupcima, nego je zapravo hipokoristik osobnog imena Benedikt (Bedo), kojem je dodan nastavak -ak. Zanimljivo je pak da su prezimena Dudek i Futač motivirana nazivima ptica: Dudek nazivom ptice zimovke, a Futač nazivom ptice pupavac, no zbog drugih značenja poprimila su dodatno, pogrdno značenje.

Dr. sc. Krunoslav Puškar primijetio je i sve veće javljanje dvostrukih prezimena u posljednje vrijeme, koja si znaju nadjenuti i muškarci nakon vjenčanja, no primijetio je i kako su neka od tih prezimena uvelike nespretno nadjenuta poput prezimena Burek Svetec.

Uvidom u etimologiju i etiologiju prikupljenih prezimena, utvrđen je jezično poprilično heterogen prezimenski korpus, pri čemu su u osnovi prezimena, izuzmu li se prezimena s osnovom latinskog ili grčkog podrijetla, najčestotniji germanizmi i hungarizmi, čime je potvrđen velik intenzitet njemačko-hrvatskih i mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira.’

Korpus od 1360 prikupljenih prezimena mnogo je tako otkrio o povijesti potkalničkoga Prigorja: koja su se osobna imena i nadimci nadijevali, koja su zanimanja postojala i odakle su se doseljavali stanovnici potkalničkoga Prigorja. Štoviše, na temelju preko 8500 prezimenskih potvrda moguće je pratiti širenje potkalničkih prezimena iz jednog naselja u druga potkalnička naselja tijekom stoljeća, ponajviše iz okolnih sela u Križevce.

Više o potkalničkim prezimenima možete saznati u samoj monografiji dr. Puškara koja izlazi krajem ove godine, a koju je do kraja mjeseca studenog moguće prednaručiti po promotivnoj cijeni javljanjem na mail izdavača, Naklade ”Crisinus”: [email protected]