Ispitana kvaliteta vrbovečke vode: ‘Kontrola vode se provodi u internom laboratoriju i kod vanjskog izvođača’

18. lipnja 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Ispitana kvaliteta vrbovečke vode: ‘Kontrola vode se provodi u internom laboratoriju i kod vanjskog izvođača’


Na područje Grada Vrbovca i pripadajućih Općina vodu za ljudsku potrošnju distribuira „Vodoopskrba i odvodnja“ Zagrebačke županije. Dobava vode se osigurava iz dva pravca.

– Na prvom pravcu se na precrpnoj stanici Lonjica voda preuzima iz vodocrpilišta Petruševec od dobavljača Vodoopskrba i odvodnja Zagreb, koja se jednim dijelom otprema za potrošača PIK mesna industrija Vrbovec, a drugim dijelom za potrebe Općina Gradec, Dubrava i Rakovec, a prema potrebi (u slučaju kvara na vodocrpilištu Blanje) i u vodotoranj. – rekao je Ivica Kudelić, rukovoditelj tehničkog sektora.

Ova voda je sukladna Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

Drugi dobavni pravac vode je iz vodocrpilišta Blanje gdje se u postrojenju voda prerađuje i dezinficira te sukladna zakonskim propisima doprema u vodotoranj iz kojeg slijedi isporuka potrošačima grada Vrbovca i prigradskim naseljima.

Tvrtka ima uveden HACCP sustav za Zahvaćanje, obradu i isporuku vode za ljudsku potrošnju s Certifikatom datum audita 20.04.2018. te rokom valjanosti 13.05.2021. kada slijedi recertifikacija. HACCP sustav je uveden u sve četiri Poslovne jedinice (PJ Vrbovec, PJ Dugo Selo, PJ Sv. I. Zelina i PJ Ivanić Grad).

– Kontrola vode se provodi u internom laboratoriju i kod vanjskog izvođača odnosno u ovlaštenoj ustanovi za ispitivanje vode tj. za uzorkovanje vode za analizu i izradu analitičkog izvješća realiziran je ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju – objasnila je Ivka Crnogaj, voditeljica laboratorija VIOZŽ-a.

U internom laboratoriju VIOZŽ-a u 2019. godini je za sve Poslovne jedinice ukupno obrađen 651 uzorak vode. Od toga broja na PJ Vrbovec otpada 139 obrađenih uzoraka vode s jednim nesukladnim uzorkom zbog mikrobiološkog zagađenja, dakle samo 0,72 % nesukladno od ukupnog broja analiziranih uzoraka vode.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije je u prošloj godini ispitao i izradio analitička izvješća ukupno za sve Poslovne jedinice 450 uzoraka vode. Od tog su broja u PJ Vrbovec izvršena 99 analitička izvješća uzoraka vode i svi su bili sukladni propisima za vodu za ljudsku potrošnju.

U ovoj godini s polovicom mjeseca lipnja svi su ispitani uzorci vode također sukladni propisima. Iz ovog stručnog mišljenja može se zaključiti da Vrbovčani piju kvalitetnu vodu.

– Sva Ispitna izvješća se transparentno objavljuju i na našoj web stranici www.viozz.hr za svaku Poslovnu jedinicu zasebno – dodaje na kraju Ivka Crnogaj.

Dragan Vicković/prigorski.hr

Facebook Comments