Treći svezak knjige “Velika geografija Hrvatske – Knjiga 3. – Povijesno-geografske odrednice razvoja Hrvatske” predstavljena je u četvrtak na štandu Školske knjige na Interliberu.

Autori knjige su Damir Magaš, Borna Fürst Bjeliš, Tonči Burić, Dubravka Mlinarić, Hrvoje Petrić i Mladen Klemenčić.

Predstavili su je pročelnica Geografskoga odjela Sveučilišta u Zadru Lena Mirošević, glavni urednik Damir Magaš i urednica Snježana Bakarić Palička.

Knjiga obrađuje zemljopisni prostor, prostorne mijene i važne procese koji su ga određivali tijekom vremena – od prapovijesnih razdoblja pa sve do nedavne prošlosti s naznakama suvremenih preobrazbi i prostornog razvoja u Hrvatskoj, rekla je Mirošević.

Na gotovo 400 stranica autori razmatraju, te znanstvenoj i široj javnosti predstavljaju činjenice o važnosti geografskih procesa i promjena u prostoru, posebice važnih za življenje i opstanak ljudskih zajednica i njihov razvoj, dodala je.

Magaš je ocijenio kako su stoljetne mijene i zbivanja u oblikovanju krajolika, rasporedu stanovništva, teritorijalnom ustroju, geopolitičkim i gospodarskim uvjetima i odnosima, važan pokazatelj neprekidnog razvoja državnog prostora Hrvata, od njihova doseljenja do početka trećeg tisućljeća.

Na osnovi iscrpnih znanstvenih spoznaja, mnoge pisane građe i literature, knjiga s geografskog motrišta nudi najvažnije činjenice, pokazatelje i spoznaje o Hrvatskoj i Hrvatima na osnovi zbivanja u prostoru i vremenu, istaknuo je.

Povijesno-geografska problematika Hrvatske raspravljena je u knjizi u osnovnim poglavljima o relevantnim prostornim procesima i mijenama od postanka prvoga holocenskoga prirodnog krajolika i njegove postupne preobrazbe u vrijeme kamenodobnih zajednica, preko kovinskih doba, prostorno-geografskih mijena u vrijeme grčkih kolonizacija i rimske uprave do oblikovanja srednjovjekovne geopolitičke jezgre.

Završna poglavlja iscrpno se bave prostorom Hrvatske u dvjema jugoslavenskim zajednicama – vrijeme monarhističke, a onda i socijalističke uprave, rekao je Magaš. Također, dodao je, obrađuju se i prostorne i geopolitičke okolnosti u vrijeme Drugoga svjetskog rata te nastanak i razvoj suvremene Hrvatske.

Knjiga “Velika geografija Hrvatske – Knjiga 3. – Povijesno-geografske odrednice razvoja Hrvatske” objavljeno je u suizdavaštvu Školske knjige i Sveučilišta u Zadru.