Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Ured za crkvenu glazbu, umjetnost i kulturna dobra Križevačke eparhije pozivaju na Antunovo, u utorak 13. lipnja 2023. u 20 sati u grkokatoličku katedralu na koncert Hrvatskoga baroknog ansambla.

Solisti će biti Pavao Mašić, orgulje, Stjepan Nodilo, barokna oboa i Krešimir Fabijanić, barokna truba. Na programu su djela Luke Sorkočevića i Georga Fridericha Handela.

koncert kz