Hrvatska pošta pustit će u optjecaj u srijedu nove prigodne poštanske marke s motivom zaštićenih vrsta ptica koje obitavaju i u Hrvatskoj – češljugara, sove ušare, plosnatokljunog žalara i vodomara, a autorica je zagrebačka dizajnerica Sabina Rešić.

HP će tim izdanjem poštanskih maraka po prvi puta sudjelovati na svjetskoj filatelističkoj izložbi Birdpex, posvećenoj izlošcima na temu ptica, a ove će se godine održati u Austriji. Vrijednost maraka odgovara iznosu poštarine za pismo mase do 50 grama u unutarnjem prometu te za dopisnicu/razglednicu u unutarnjem prometu. Naklada maraka iznosi 30.000 primjeraka po motivu u zajedničkim arcima od 16 maraka. Hrvatska pošta otisnula je i prigodnu omotnicu prvog dana, navodi se u priopćenju.

Češljugar je široko rasprostranjena i česta vrsta ptice. Dio populacije koji se seli najviše zimuje u Sredozemlju, a dio su stanarice. U Hrvatskoj ih cijelu godinu možemo promatrati i čuti, a zimi su posjetitelji hranilica za ptice. Znani su po iznimno lijepom cvrkutu, a glasaju se cijele godine.

Plosnatokljuni žalar pripada relativno velikoj grupi malih do srednje velikih ptica koje se nazivaju ćurlini, također i šljukarice, a karakteriziraju ih duge noge i kljunovi prilagođeni načinu života uz muljevite pličine i pješčane obale. Hrane se beskralješnjacima u mulju i pijesku. Zbog relativno male zastupljenosti takvih staništa u Hrvatskoj ove ptice nisu osobito brojne u našoj zemlji, dok su na sjevernim obalama europskoga kontinenta česte i žive u velikim jatima.

Sova Ušara jedna je od najvećih sova na svijetu. Hrvatsko ime ove vrste potječe od pernatih uški koje nemaju slušnu funkciju s obzirom na to da su uši, odnosno zvukovodi smješteni znatno niže – iza očiju.  Sove ušare su ptice stanarice, pa cijelu godinu obitavaju na istom prostoru.

Vodomar je tirkizno-narančasta ptica veličine vrapca, dugačka i snažna kljuna te kratka repa, jedna je od najljepših europskih ptica. Živi uz obale rijeka, jezera i mora gdje se u plićacima hrani ribom, hvata ju strmoglavim poniranjem i zaronom, a hrani se i kukcima.