Hrvatska biskupska konferencija (HBK) objavila je knjigu „Ugovor o Caritasu: autentično tumačenje i komentar“ koja obuhvaća Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj s hrvatskom Vladom Republike Hrvatske i autentično tumačenje Ugovora.

Kako je priopćeno iz HBK, komentirane su odredbe ugovora i za njih iznesen razlog i kontekst te što se svakim konkretnim pravilom rješava i koji je njegov smisao i cilj.

Priređivač je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Ivan Milotić, ujedno član Pravne komisije HBK i Vijeća HBK za ekonomska pitanja.

Predgovor je napisao splitsko makarski nadbiskup i predsjednik HBK Dražen Kutleša.

Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj potpisali su tadašnji predsjednik HBK mons. Želimir Puljić i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković 18. ožujka 2022.

Ugovor je rezultat višegodišnjih priprema te gotovo jednogodišnjega intenzivnog i vrlo složenog procesa pregovaranja i usuglašavanja stavova između dviju ugovornih strana, kaže se.