Na lipanjskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme vijećnik Branko Pleša (HSS) imao je nekoliko pitanja za gradonačelnika.

-Tko je vlasnik zgrade Konzuma u Vidovićevoj ulici? Sve je zapušteno, nitko to ne održava. Slabo se održavaju nasipi oko Česme i Glogovnice. Ne kosi se ništa, komarci se liježu, a i ostale životinje- upitao je vijećnik.

Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak rekao je kako zgrada nije u javnoj funkciji, a u vlasništvu je Raiffeisen banke.

-Znam da se pokušava prodati nekome od trgovačkih centara i sam nudim pomoć oko tih stvari, jer je Čazmi interesantno imati još jedan trgovački centar i želimo da što prije ta zgrada dobije namjernu. Već je komunalni redar reagiraju te se kontaktiralo vlasnike da se taj prostor uredi.

Kao građani plaćamo naknadu za slivne vode. Više ne na poljoprivrednu površinu, već ju plaćamo na kvadrate prostora kojeg posjedujemo. Taj novac se troši za uređenje vodotoka i košnju. Zahvaljujući Hrvatskim vodama dosta smo napravili po pitanju kanala, ali vaša pitanja su često usmjerena na održavanje nasipa, koji se često koristi za rekreativu.

Molili smo da se češće kosi makar ova kruna koja se se koristi u tu svrhu, ali problem je i s koncesionarom, Hidroregulacijom. Međutim, preuzet ćemo dio na sebe – kazao je Pirak.

prigorski.hr