Sunčanje uz rijeku Koranu na Foginovom kupalištu dobro je rješenje za dobivanje boje, a kupanje u rijeci je još bolje rješenje za hlađenje tijela.