Ministarstvo kulture i medija odobrilo je Gradu Križevcima sredstva u iznosu od 170.000,00 eura za obnovu sakralnih objekata i spomenika kulture.

Konkretno, sredstva su odobrena za nastavak uređenja i adaptaciju ulaznog stepeništa kod crkve sv. Ane i to u iznosu od 42.000,00 eura, za radove na sanaciji Židovskih arkada na Gradskom groblju odobreno je 55.000,00 eura, za završnu fazu uređenja ograde u uličnom i dvorišnom dijelu kod Grkokatoličke katedrale Presvete Trojice odobreno je 25.000,00 eura dok je za Hrvatski dom odobreno 48.000,00 eura i to za izradu projektne dokumentacije sanacije pročelja.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

04 Židovske arkade - Copy 03 Krizevci_Hrvatski_dom

02 stepenište sv. Ana - Copy