Redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, šesta po redu, održana je u ponedjeljak, 20. prosinca s početkom u 18 sati u prostorijama Društvenog doma Strmec. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 22 točke.

Nakon jednoglasne Verifikacije Zapisnika s 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 11.11.2021. godine i kraćeg aktualnog sata, uslijedio je prihvaćanje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu, te je isti prihvaćen većinom glasova.

Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, a shodno tome i prijedloge Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu, Odluke o 3. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2021. godini, Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2021. godini, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje, Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2021. godini i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2021. godini uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec.

Naglasio je kako i svih prijašnjih godina na kraju tekuće godine izrađuju tehnički rebalans radi konačnog usklađenja. Sukladno 2. izmjenama i dopunama Proračun Grada Svete Nedelje za 2021. godinu smanjen je s 117.507.602,00 na 112.830.314,00 kune. Navedene odluke prihvaćene su većinom glasova, a posljednje tri navedene jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja.

Prijedlog Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako prijedlog proračuna za 2022. godinu iznosi 167.653.331,00 od čega prihodi i primci Grada Svete Nedelje (uključujući i višak/manjak iz prethodnih godina) iznosi 164.741.659,00 kuna, Vlastiti namjenski prihodi i primici Dječjeg vrtića Slavuj (uključujući višak/manjak iz prethodnih godina) iznosi 2.891.672,00 kune, te vlastiti namjenski prihodi i primci Kulturnog centra Svete Nedelje 20.000,00 kuna.

„Potrebno je promatrati i predložene proračunske projekcije za 2023. i 2024. jer će se dobar dio projekata koji se počnu ostvarivati u dolazećoj godini nastaviti ili završiti u 2023. ili 2024. godini. Proračun za 2022. godinu obuhvaća mnoštvo projekata čija ukupna vrijednost prelazi 10 milijuna eura. Uzeli smo u obzir da projekti koje prijavljujemo na europsko financiranje ovise o otvaranju natječaja“ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec

Dodao je kako se tu u prvom redu radi o izgradnji nove škole u Strmcu, zatim vrtićkih objekata, digitalizaciji rada gradske uprave, nabavi novog vozila za Vatrogasnu zajednicu, a spremni su i projekti vezani za biciklističke staze.

Nakon kraće rasprave, prijedlog odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu prihvaćen je većinom glasova. Prihvaćeni su i Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu, Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2022. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje u 2022. godini i Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2022. godini.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Svete Nedelje te Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana koje je uvodno obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec.

Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak pojasnio je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2022. godinu, te su nakon kraće rasprave oba prijedloga jednoglasno usvojena.