Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je da je ovaj mjesec gradovima i općinama isplaćeno gotovo 6 milijuna eura za više od 135.000 djece u dječjim vrtićima na temelju Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Kako navodi Ministarstvo, najviše sredstava, 639.062 eura, ovaj je mjesec isplaćeno Gradu Zagrebu. Osijeku je isplaćeno 129.488 eura, Splitu 110.616 eura, Slavonskome Brodu 99.201 eura, Vukovaru 77.973 eura, Šibeniku 77.282 eura, Novoj Gradiški 73.250 eura, Sinju 71.396 eura, a Sisku 68.214 eura.

Sredstva će se isplaćivati svaki mjesec i za tu je namjenu u proračunu za 2023. godinu osigurano 17,8 milijuna eura, dok će u proračunu za 2024. biti osigurano 70 milijuna eura, a u 2025. godini 82,2 milijuna eura.

MZO podsjeća da je radi osiguranja i dugoročne održivosti financiranja predškolskih ustanova izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prvi put predviđena mogućnost da se u državnom proračunu osiguraju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada.

Uredbom se godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava općinama i gradovima za javne, ali i za privatne vrtiće na njihovu području, a utvrđuje se umnoškom broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini, prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Hrvatske te postotnog udjela od 6,25 do 50 posto utvrđenog Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti.

Kontinuiranom isplatom ovih sredstava, ističe Ministarstvo, osiguravaju se jednaki kriteriji kojima se sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete. Usto, gradovima i općinama omogućuju se dodatna ulaganja u vrtiće, povećanje plaća te dodatna zapošljavanja potrebnih kadrova za unaprjeđenje kvalitete te čak otvara mogućnost za smanjenje, u nekim slučajevima i ukidanje, roditeljske participacije u cijeni dječjeg vrtića, ovisno o procjeni i odluci gradova i općina osnivača dječjih vrtića.