U ponedjeljak 24. lipnja  u Zalakarosu je održana završna konferencija projekta ”Cyclo-Net – Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu”, koji je odobren za sufinanciranje od strane Europske unije na prvom natječaju iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska u financijskoj perspektivi za razdoblje 2014.-2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.593.127,95 EUR, odnosno nešto više od 12.100.000,00 kuna, od čega proračun Grada Križevaca u projektu iznosi 800.840,00 EUR, odnosno oko 6.080.000 kuna, čime je to do sada financijski najveći projekt odobren Gradu Križevcima iz programa Mađarska-Hrvatska i drugi najveći EU projekt Grada Križevaca uopće (iza projekta Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci). Projekt Cyclo-Net je ujedno i jedini odobreni projekt na ovom natječaju u okviru mjera koje financiraju razvoj turističke infrastrukture, kojemu je nositelj (glavni korisnik) s područja Koprivničko-križevačke županije.

Konferenciju je prigodnim govorom otvorio domaćin, gradonačelnik Grada Zalakarosa Ferenc Novák, naglasivši važnost ovog projekta za razvoj cikloturizma u Zalakarosu u smislu širenja ponude na nove ciljne skupine turista, budući da je Zalakaros poznat po termalnim izvorima, koje je izvrsno iskoristio te je danas među turistički razvijenijim područjima Mađarske.

Ipak, posjetitelji nisu dovoljno upoznati s mogućnostima koje se na području Zalakarosa nude vezano uz dodatne biciklističke i rekreativne sadržaje, stoga je ovim projektom napravljen iskorak u tome smjeru – i kroz izgradnju infrastrukture, ali i kroz ulaganje u razvoj programa i promociju cikloturizma. Gradonačelnik je zahvalio Gradu Križevcima, kao nositelju projekta na pripremi projekta i potpori u provedbi.

Ispred glavnog korisnika Grada Križevaca prisutne je pozdravio gradonačelnik Mario Rajn, koji je zahvalio Gradu Zalakarosu na izuzetno dobroj suradnji prilikom provedbe projekta te istaknuo kako su Križevci ovim projektom također ostvarili značajan napredak u smislu razvoja cikloturizma i stvaranja imidža Križevaca i Kalničkog Prigorja kao atraktivne destinacije za vikend izlete i rekreaciju.

Osim toga, novoizgrađene biciklističke staze na području Križevaca svakako će doprinijeti i povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva, budući da se pruža sve više mogućnosti za aktivni i zdraviji život, dok je povećanje broja biciklista pozitivno i s aspekta zaštite okoliša.

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska predstavio je voditelj Zajedničkog tajništva Programa Tvrtko Čelan, istaknuvši da je na prvi poziv za podnošenje projektnih prijava u okviru novog Interreg V-A programa Mađarska-Hrvatska pristiglo čak 208 projektnih prijava, od čega je njih 54 odobreno za financiranje.

Dodao je da je u tijeku evaluacija prijava pristiglih na drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga, a rezultate je, prema dosadašnjem iskustvu, moguće očekivati krajem godine, odnosno u studenom ili prosincu.

Osim toga, istaknuo je kako je projekt Cyclo-Net među svega nekoliko projekata s područja turističke infrastrukture koji su provedeni u roku i bez većih poteškoća te pohvalilo projektne partnere na dobrom vođenju projekta.

Viša savjetnica za proračun i financije i voditeljica projekta Marija Podolski predstavila je aktivnosti i rezultate koje je Grad Križevci proveo u okviru projekta Cyclo-Net.

Kao najvažniji rezultat ističe se novih 4.350 m međusobno povezanih pješačko-biciklističkih staza izgrađenih u Križevcima kroz 8 ulica, odnosno 8 dionica: na sljedećim lokacijama:

 1. nastavak staze u Ulici kralja Tomislava od raskrižja s Ulicom Marcela Kiepacha i Ulicom Ivana Gundulića do raskrižja s Ulicom Petra Zrinskoga i Trga svetog Florijana (od trgovačkog centra do semafora kod nebodera);
 2. staza kroz Ulicu Franje Tuđmana (od crkve sv. Florijana do Srednje škole ”Ivan Seljanec” i Razvojnog centra i tehnološkog parka);
 3. staza na Trgu svetog Florijana (od semafora kod nebodera do Doma zdravlja) do Zagrebačke ulice
 4. staza kroz Zagrebačku ulicu do raskrižja s Ulicom Nikole Tesle i Ulicom branitelja Hrvatske (od Doma zdravlja do semafora);
 5. staza kroz Ulicu branitelja Hrvatske do raskrižja s Ulicom Tadije Smičiklasa;
 6. staza kroz Ulicu Tadije Smičiklasa do raskrižja s Ulicom Ivana Zakmardija i Ulicom Franje Račkoga;
 7. staza kroz Ulicu Franje Račkoga;
 8. staza kroz Ulicu Franje Markovića.

Osim toga, u sklopu projekta izgrađen je

 • biciklistički most u Ulici Ivana Gundulića na potoku Vrtlin,
 • nastavak ceste na Ratarni od vidikovca do Potočke ulice i
 • sportsko igralište – skate park u Ulici Franje Tuđmana.

Projekt je obuhvaćao i brojne druge aktivnosti pa je tako izrađen Akcijski plan razvoja cikloturizma, kao strateškog sektorskog dokumenta koji će usmjeriti buduća ulaganja Grada u turizam, sport i rekreaciju, a temelji se na sustavnom pristupu izgradnji imidža destinacije koja nudi programe za vikend izlete, odmor i rekreaciju stanovnicima većih obližnjih gradova.

Nadalje, izgrađeno je i opremljeno 5 odmorišta uz biciklističke staze, koja ujedno imaju i promotivnu te edukativnu funkciju, budući da su posvećena značajnim osobama iz križevačke povijesti koje do sada u svom gradu nisu imale spomenik ili drugo priznanje njihovom doprinosu u raznim područjima te su postavljene skulpture, odnosno reljefi, koji simboliziraju njihov rad i djelovanje.

Osim toga, uređene su brdsko-biciklističke staze pokraj Križevaca, izrađeni su promotivni materijali, kao što su karte s EuroVelo 13 rutom i nacionalnim biciklističkim stazama, ulagano je u marketing, promociju i brendiranje, organizirana su sportska i biciklistička događanja poput biciklijada te prve biciklističke utrke ”Kriterij Križevci 2019.”, koja je imala izuzetno dobar odaziv te svakako predstavlja potencijal za daljnje unaprjeđenje i pozicioniranje u kalendaru biciklističkih događanja na nacionalnoj razini.

Do kraja razdoblja provedbe projekta nabavit će se 8 bicikala – 4 brdska i 4 hibridna električna, koji će biti smješteni kod Turističke zajednice i koje će posjetitelji moći posuditi bez naknade, uz ostavljanje osobnog dokumenta kao jamstvo vraćanja bicikla, za razgledavanje Križevaca i okolice.