Na sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme dva pitanja gradonačelniku postavio je vijećnik Ivica Vranić (HDZ).

-Posljednjih godina je za održavanje Gradu od strane Županije prebačeno nekih 40 kilometara, a čak 23 km u 2018. godini. Kakvo je to opterećenje za gradski proračun? Pretpostavljam da Grad neće dobiti sredstva za održavanje, a i zanima me postoji li zaista osnova da se ti silni kilometri prebacuju na Grad?

Isto tako dio građana se požalio da njihova naselja nisu označena tablama i to već godinama. Zanima me jeste li upoznati s takvom situacijom? Može li Grad preuzeti na sebe odgovornost da izraditi te table?- upitao je Vranić.

Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak rekao je kkao im je narod dao glas da upravljaju onime što je Gradsko, a isto tako je dao glas onima da vodi brigu što je Županijsko kao što su škole, -Domovi zdravlja, ceste su u toj nadležnosti. Građani imaju pravo znati zašto moraju dva puta plaćati održavanje cesta. Oni su porezni obvezni kako gradskog tako i županijskog proračuna i državnog.

-Kako ćemo riješiti problem likvidnosti županijskih cesta? Tako da ćemo te ceste prebaciti Gradovima i Općinama na održavanje. Nije to samo problem Grada Čazme, već i okolnih jedinica. To je opterećenje za proračun. To je 46 km cesta koje morate vi plaćati dva puta. Prvi puta prilikom registracije vozila iz stanice za tehnički pregled u Čazmi u kasu Županije odlazi 3,5 milijuna kuna.

Namjena tih novaca je za održavanje tih prometnica. Dovoljno je da odete u Donji Draganac, Komuševac, Pobjenik i da vidite u kakvom su stanju ceste koje su u njihovom održavanju. Pozivam vas gosp. Marinić da se zauzmete kao vijećnik kod svoje stranačke vertikale, a to je stranka Damira Bajsa, da se to poboljša, a ne da dijelite lekcije našim vijećnicima  ako ukazuju na problem.

Je li bilo osnova. Naravno da nije. Ogriješili su se o zakon. ŽUC je tražio da se neke ceste prekategoriziraju iz županijske u gradske i temeljem toga je odrađena procedura, ali na nezakonit način. Mi smo to ispitali. Nije se uopće poštovao pravilnik, koji to regulira. Svojim traženjem su obmanuli Ministarstvo i ministra, gdje su naveli netočne podatke oko stanja tih prometnica. Upravo zbog toga pokrećemo upravni spor protiv ŽUC-a, jer moramo štiti svoje interese.

Od ovih 3,5 milijuna kuna godišnje ŽUC je mogao kupiti koju tablu, ali vidjet ćemo koliko nam je raspoloživo u proračunu i Grad će kupiti te table, iako će građani to dva puta plaćati, kroz tehnički pregled i komunalnu naknadu- zaključio je Pirak.