Građani Varaždina mogli bi sljedeće godine izaći na izvanredne izbore za Gradsko vijeće jer na sjednici u srijedu proračun gradonačelnika Nevena Bosilja nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika, a on je rekao kako nije siguran hoće li do kraja godine ponuditi još jedan prijedlog.

Za proračun je glasovalo sedam vijećnika iz SDP-a i Narodne stranke Reformista, a 11 ih je bilo suzdržano ili protiv. Riječ je o dvoje vijećnika HDZ-a, pet vijećnika Nezavisne liste Ivana Čehoka, dvoje nezavisnih vijećnika te isto toliko vijećnika platforme “Budimo grad”.

Inače, varaždinsko Gradsko vijeće ima 21 člana te je za potvrdu proračuna trebala većina od 11 glasova.

Neizglasavanjem proračuna otvoren je put u izvanredne izbore za Gradsko vijeće, što je najavio i sam gradonačelnik Bosilj.

“Žao mi je što niste prepoznali projekte i vizije ovog proračuna. Dobro ću razmisliti hoću li dati još jednom proračun na Gradsko vijeće ili ćemo završiti naše druženje i ići na izbore”, rekao je gradonačelnik Bosilj.

Dodao je kako samo još treba provjeriti je li po zakonu dužan ponuditi još jedanput proračun do kraja godine.

Inače, rasprava o proračunu pretvorila se u raspravu o rješavanju problema 100 tisuća tona baliranog otpada, za što bi se Grad trebao zadužiti za 120 milijuna kuna.

Naime, Grad Varaždin nedavno je objavio kako je u nedavno provedenom otvorenom postupku javne nabave za sanaciju spomenutoga baliranog otpada stigla samo jedna ponuda za uklanjanje otpada. Riječ je o ponudi Zajednice ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i HIS d.o.o., a cijena je 216,7 milijuna kuna s PDV-om.

Glavnina rasprave o kreditnom zaduženju za balirani otpad

Iako je Bosilj nekoliko puta pozvao da se rasprava o proračunu ne pretvori u raspravu o kreditnom zaduženju i baliranom otpadu, baš se to danas dogodilo.

Tijekom rasprave, koja je trajala gotovo pet sati, većina govornika koji poslije nisu poduprli proračun upravo je to zaduženje smatrala glavnom preprekom za donošenje proračuna.

Nezavisni vijećnik i odvjetnik Hrvoje Petrić upozoravao je da tu riječ o najvećem zaduženju u povijesti grada i da se toj problematici na taj način prišlo olako.

Bivši gradonačelnik Ivan Čehok upozorio je na visoku cijenu zbrinjavanja baliranog otpada od 217 milijuna kuna po pristigloj ponudi, što je gotovo dvostruko više od prijedloga kad je on bio gradonačelnik.

Za sam prijedlog proračuna Čehok je rekao kako ne sadržava nijedan kapitalni projekt. Upozorio je da se projekt POS-ovih stanova sigurno neće nastaviti jer u ovom trenutku nema nijednog projekta za gradnju novih zgrada. Taj proračun nema apsolutno ništa razvojnog, zaključio je Čehok.

Nakon njega Bosilj je rekao da je rasprava o proračunu i ponašanje vijećnika toliko destruktivno i da je možda najbolje da sastav toga Gradskog vijeća ode u povijest i da se ide na nove izbore, što će se najvjerojatnije i dogoditi.

Inače, da je proračun prihvaćen, u njemu je trebala biti i stavka za provođenje referenduma o rješavanju problema baliranog otpada i zaduženja Grada.

Nakon stanke gradonačelnik Bosilj povukao je s dnevnog reda prijedlog odluke o kreditnom zaduženju za rješavanje problema baliranog otpada.

“Taj prijedlog bio je vezan uz prihvaćanje proračuna, a kako do toga nije došlo, moram povući tu točku dnevnog reda”, završio je Bosilj.

Sjednica GV-a se nastavlja raspravom o ostalim točkama dnevnog reda.