Grad Varaždinske Toplice veliko gradilište; u tijeku izmještanje dalekovoda i uređenje vodotoka te cesta

15. rujna 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Grad Varaždinske Toplice veliko gradilište; u tijeku izmještanje dalekovoda i uređenje vodotoka te cesta


HEP ODS d.o.o. „Elektra Varaždin“ provodi projekte revitalizacije 35 kV dalekovoda i izmještanja 10 kV dalekovoda na području Grada Varaždinskih Toplica. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,5 milijuna kuna, odnosno 250 tisuća kuna za izmještanje koje financira Grad Varaždinske Toplice, a kojom će se izmjestiti dva dalekovoda koja prolaze kroz južni i jugozapadni dio grada na kojem Grad ima razvojne planove za budućnost.

To je samo jedna od kapitalnih investicija u Varaždinskim Toplicama, gdje su gradilišta 14. rujna s gradonačelnicom Varaždinskih Toplica Dragicom Ratković obišli župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, direktor HEP ODS „Elektra Varaždin” Zdenko Đula, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda Danijel Bunić, županijski vijećnik Željko Dvekar i gradski vijećnik Josip Hajduk.

varazdinske toplice hep hrvatske vode 4

– Sve je puno kranova i radnih strojeva, što nas veseli jer se na sve strane kopa, radi i gradi. Najveće investicije su u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, gdje je odrađen niz projekata energetske obnove, a u tijeku je izgradnja Spinalnog centra. Također, Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste odradile su niz projekata vezanih uz izgradnju cestovne infrastrukture, za veću sigurnost svih sudionika u prometu. Tu su i investicije HEP-a za što kvalitetniju opskrbu električnom energijom, a paralelno s tim i za oslobađanje prostora koji bi Varaždinske Toplice investitorima ponudile za izgradnju – rekao je župan Stričak.

HEP realizira radove revitalizacije 35 kilovoltnog dalekovoda koji napaja trafostanicu 35/10 kV Varaždinske Toplice. – Postojeći dalekovod je već u poodmaklom periodu svoje eksploatacije tako da smo pristupili revitalizaciji dijela 35 kV dalekovoda na području grada. Također smo sklopili ugovor s Gradom Varaždinske Toplice o izmještanju 10 kilovoltnog dalekovoda koji prolazi kroz spomenutu zonu, a sreća je ta da na velikom dijelu trase na koju se izmještaju ta dva dalekovoda prolaze istom dionicom. Revitalizacijom dobivamo povećanu sigurnost opskrbe električnom energijom grada Varaždinskih Toplica, a posljedica je da se oslobađa cijela jedna prostorna cjelina za Grad Varaždinske Toplice – rekao je Zdenko Đula, direktor HEP ODS „Elektra Varaždin”.

Dodao je kako je završetak revitalizacije u planu krajem godine, a u pripremi je druga etapa revitalizacije 35 kV dalekovoda u vrijednosti od 1,1 milijun kuna za koju je ishođena građevinska dozvola. Radi se o dionici koja ide od 35/10 kV Varaždinske Toplice prema trafostanici 110/35/20/10 kV Varaždin te će također biti započeta do kraja godine.

varazdinske toplice hep hrvatske vode 10

Gradonačelnica Ratković objasnila je kako se radi o ogromnoj parceli od 9,98 hektara, a ovaj projekt je preduvjet za ‘nove’ Varaždinske Toplice koje s HEP-om, kako naglašava gradonačelnica, imaju odličnu suradnju.

– Dalekovod najprije treba izmaknuti s jednog gradskog područja da bi ozbiljno pristupili bilo kakvoj investiciji. Na našoj parceli imamo dalekovod od 10 kV i 35 kV, a uz pomoć HEP-a koji je ishodio građevinske dozvole, radovi su ovdje, a tu je i mogućnost dobivanja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Stalno smo pričali o novim Toplicama i sada je i vrijeme za to – kazala je Ratković.

Direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda Danijel Bunić predstavio je zahvate koji će prevenirati moguće poplave.

– Uređeno je 1,3 kilometara vodotoka rijeke Bednje na poziciji Jalševec sa sekundarnim kanalima te značajnim zahvatima u Grešćevini. Za sljedeću godinu ostaje nam dio prema Donjoj Poljani i onda bismo mogli reći da smo doveli u primjereno stanje kako rijeku Bednju, tako i glavne pritoke na ovom području – kazao je Bunić i kao jedan od značajnijih projekata izdvojio uređenje potoka Koščevec i Mrzlog potoka koji prolazi kroz središte naselja Varaždinske Toplice dodavši kako je riječ o vrlo složenom zahvatu koji bi mogao dostići vrijednost od 10 milijuna kuna.

Facebook Comments


[ssba]