Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule usvojena je nova Odluka o komunalnom redu, kojom se zabranjuje prodaja pića u kioscima.