Vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća Grada Križevaca održali su danas 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su raspravljali o 28 točaka dnevnog reda.

Jednoglasno je donijeta Odluka o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada Križevaca kojom se povećava naknada za rodilje i to na način da će od sada rodilje za drugo dijete ostvarivati 2.000,00 kuna, umjesto dosadašnjih 1.000,00 kuna, za treće dijete 3.000,00 kuna, za četvrto dijete 4.000,00 kuna i tako dalje, a povećana je i jednokratna naknada na 1.500,00 kuna s dosadašnjih 1.000,00 kuna.