Udruga uzgajivača simentalskog goveda – Križevci obavještava svoje članove, kao i sve ostale zainteresirane uzgajivače simentalske pasmine goveda, da je Grad Križevci objavio Javni poziv za dodjelu potpore za umjetno osjemenjivanje plotkinja genetski vrjednijim materijalom u stočarstvu.

Stoga ih pozivaju da se prijave na natječaj i ostvare subvenciju. Potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti u uredu HAPIH-a u Križevcima, kod voditelja ureda, Mirana Borčića, zaključno do petka, 25. studenog.