Grad Čazma raspisao je javni natječaj za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2023. godini.

U Proračunu Grada Čazme za 2023. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

  • Razvoj civilnog društva,
  • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
  • zaštita okoliša,
  • razvoj obrtništva i gospodarstva,
  • obrazovanje, kultura i sport,
  • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
  • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
  • poticanje razvoja poljoprivrede

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 42.000 eura (na stavkama programi udruga građana, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva).

Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 70 eura, a najveći iznos je 5500 eura.

Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.