Grad Čazma, prema istraživanju portala gradonačelnik.hr. na nacionalnoj ljestvici koja prikazuje iznos povučenih sredstava iz EU fondova po glavi stanovnika 2021., zauzima 38. mjesto, s povučenih 912,61 kuna po glavi stanovnika.

Također, glede izdvajanja za EU fondove 2021., u odnosu na 2020., grad Čazma zauzima 47. mjesto s rastom izdvajanja s 5.096.365 kuna na 6.339.925 kuna, odnosno ukupnim rastom od 1.243.560 kuna, što je rast od 24,40 %.

Na nacionalnoj ljestvici koja prikazuje rast/pad ukupnih prihoda 2021., u odnosu na 2020., grad Čazma zauzima 82. mjesto s rastom ukupnih prihoda s 36.737.230 kuna na 38.116.369 kuna, odnosno ukupnim rastom od 1.379.139 kuna, što je rast od 3,75 %.

Grad Čazma bilježi i porast izdvajanja za obrazovanje 2021., u odnosu na 2020., te zauzima 71. mjesto s rastom izdvajanja s 4.628.851 kuna na 4.949.409 kuna, odnosno ukupnim rastom od 320.558 kuna, što je rast od 6,93 %.

Porast grad Čazma bilježi i kod izdvajanja za predškolsko obrazovanje, s ukupnim rastom od 310.686 kuna, što je rast od 7,26 %.

Značajan porast prisutan je i kod udjela izdvajanja gradova za usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice u gradskom proračunu u 2021. godini, gdje zauzima 22. mjesto s izdvojenih 31,67 % od ukupnih rashoda (12.999.126 kuna), odnosno izdvojenih 1.875,78 kuna po glavi stanovnika i ukupan rast od 40,03 %..

Velik je porast razvidan na nacionalnoj ljestvici koja prikazuje trend izdvajanja za stipendije i školarine. 2021., u odnosu na 2020., grad Čazma zauzima 2. mjesto s rastom izdvajanja s 12.115 kuna na 73.193 kuna, odnosno ukupnim rastom od 61.078 kuna, što je rast od 504,15 %.

Glede udjela izdvajanja gradova za predškolsko obrazovanje po djetetu 2021., grad Čazma iz proračunskih je sredstava izdvojio gotovo 20.000 kuna, odnosno točno 19.944,62 kuna po djetetu.

Grad Čazma visoko je na nacionalnoj ljestvici koja prikazuje trend izdvajanja za civilnu zaštitu 2021., u odnosu na 2020., te zauzima 2. mjesto s rastom izdvajanja s 15.000 kuna na 70.874 kuna, odnosno ukupnim rastom od 55.874 kuna, što je rast od 372,46 %.

Međutim, imamo i negativnih trendova. Naime, na nacionalnoj ljestvici koja prikazuje rast/pad broja rođenih 2021., u odnosu na 2020., grad Čazma zauzima 62. mjesto s istim brojem rođenih koji iznosi 65. Bez obzira na to, ukupni prirodni prirast grada Čazme ipak je negativan budući da je broj umrlih (139) u tom razdoblju veći od broja rođenih.

Također, na nacionalnoj ljestvici koja prikazuje rast/pad broja prvašića 2021., u odnosu na 2020., grad Čazma zauzima 67. mjesto s padom broja prvašića sa 69 na 64, odnosno ukupnim padom od 5 prvašića, što je pad od 7,25 %. Nadamo se da će rezultati 2022. i 2023. godine ukazivati na poboljšanje stanja na tim područjima.