Održana je godišnja skupština Udruge umirovljenika općine Preseka. Branimir Holjevac, predsjednik Udruge, podnio je izvješće u proteklom radu.

Holjevac je posebno istakao dobar rad Udruge, te suradnju sa Zajednicom udruga umirovljenika Zagrebačke županije, Gradskim društvom Crvenog križa grada Vrbovca i s općinom Preseka.

preseka (3)

Skupština je usvojila izvješće o radu, te program rada kao i financijski plan rada za iduću godinu. Broji 241 člana koji su lani bili na izletima na Krku i Novom Vinodolskom te u toplicama, a posjetili su i marijanska svetišta: Trsat, Mariju Bistricu i Ludbreg.

Udruga vodi brigu, u granicama svojih mogućnosti, pa su za članove nabavili mandarine, a posjećuju za Božić i Uskrs bolesne i nemoćne članove.

Rukovodstvo 0pćinske udruge umirovljenika Preseka su: Branimir Holjevac, predsjednik, dopredsjednik je Damir Kožar, a tajnik i blagajnik Ljerka Puhača.

preseka (1)

Članovi Izvršnog odbora su: Valent Sučić, Slavko Hasan, Jožica Leljak, Biserka Mušak, Stjepan Tašner, Slavko Habijanec, Vlado Skočaj i Drago Kuljfa.