GKP “Komunalac” Koprivnica, dana 29.4.2015. godine, proslavio je 58. godinu svog postojanja. Proslavi koja  je održana u dvorištu Upravne zgrade prisustvovali su gradonačelnica Grada Koprivnice Vesna Želježnjak, sa svojim zamjenicima Mišelom Jakšićem i Melitom Samoborec, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice i Nadzornog odbora GKP „Komunalac“ Zoran Gošek, članovi Nadzornog odbora i Radničkog vijeća poduzeća, članovi Gradskog vijeća Grada Koprivnice i mnogi drugi.

Željela bi vam se zahvaliti na svemu što smo zajedno postigli i na svemu što ste nam omogućili da zajedno s vama postanemo jači i bolji, inovativniji. Htjela bi vam zahvaliti i za podršku koju ste nam pružali i isto tako i za pomoć u svim trenucima kada nam je to trebalo. Velika smo grupa imamo 437 zaposlenih. Trudili smo se ulagati prošle godine u novo, puno smo učinili u odlaganju otpada i gospodarenju otpadom, puno smo učinili na uređenju zelenih površina, ali isto tako i u vodoopskrbi i odvodnji, a radimo puno i na distribuciji plina i poboljšanju usluga. – rekla je u svom obraćanju predsjednica Uprave GKP „Komunalac“ Maja Hleb.

Komunalac Koprivnica

Našem Gradskom komunalnom poduzeću Komunalac želim još dugi niz godina ovakvog uspješnog upravljanja sa svim svojim poduzećima i nadam se da će  i u budućim godinama biti još bolji i na usluzi našim sugrađanima. S ovog mjesta mogu poručiti da će do kraja godine biti uvedeno ono što se dugo očekuje, a to je zbrinjavanje otpada i fakturiranje po količini, a ne više  po broju članova domaćinstva. I tu ćemo biti među prvima jer radimo na dobrobit naših sugrađana. –  rekla je gradonačelnica naglasivši da je ove godine smanjena cijena vode i cijena plina.

Na svečanosti su predstavljena i dva nova vozila, teretno vozilo RO – LO NAVLAKAČ –izmjenjivi kontejner 25m3 s dizalicom i dva kontejnera po 30m. Ovo teretno vozilo koristit će se za odvoz glomaznog otpada, prijevoz odvojeno prikupljenog otpada, pražnjenje zelenih otoka te za prijevoz mobilnog reciklažnog dvorišta za rubne dijelove grada.Električno vozilo s kiperom drugo je nabavljeno vozilo, a ono jednim punjenjem strujom može proći oko 100 kilometara. Osim što je velika razlika u potrošnji energije, u korist električnog vozila ide i njegova ekološka vrijednost jer nema zagađenja.Kiper električno vozilo koristit će se za čišćenje prostora oko zelenih otoka, javnih površina i dječjih igrališta te pražnjenje uličnih posuda za otpad.

Također su predstavljeni i novi stalci za cvijeće u obliku bicikla koji će biti postavljeni ispred gradske tržnice umjesto starih žardinjera, te cvjetni kišobrani koji su postavljeni ispred zgrade GKP “Komunalac”.

prigorski.hr/koprivnica.hr